Lévai Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Gimnázium

934 01 Léva (Levice), Ul. Sv. Michala 38, Szlovákia
Telefon: +421 (0) 36 6334230
+421 (0) 36 6334231
Fax: +421 (0) 36 6334230

Az intézmény honlapjának címe:
www.mtegl.edu.sk

Az intézmény(vezetés) közérdekű E-mail címe(i):
riaditel@mtegl.edu.sk
hajtman@post.sk

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
Bona Causa, adószám: 36096458, számlaszám: 1584101757/0200

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Református Keresztyén Egyházközség

A fenntartó székhelye:
Léva

A fenntartó telefonszáma(i):
+421 (0) 36 6312071

A fenntartó faxszáma(i):
+421 (0) 36 6309810

Az intézmény (újra)alapításának éve:
2001

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Az intézmény a Barsi Egyházmegye esperese, a lévai egyházközség akkori lelkipásztora, Nt. Pásztori Attila kezdeményezésére alapult 2001 szeptemberében. 21 diákkal nyitotta meg az iskola kapuit. Azóta az intézmény négy osztályossá nőtte ki magát a jelenlegi 72 diákkal. A nagy múltú történelmi épület felújításra, tatarozásra és a belső tér felújítására vár. Mindehhez egy modern létesítménykomplexum, kollégium felépítésére van igény és szükség. Az iskola tágas udvarral, pihenést nyújtó zöld övezettel rendelkezik a Barsi Múzeum és a Vár parkjának tőszomszédságában.

Az intézmény közoktatási feladatai:
A Lévai Egyházi Gimnázium szeretetközpontú tanintézmény, mely a diákok szellemi igényeinek kielégítése mellett az igényességre épít. Ez az igényesség a tanulmányaikat a felsőoktatási intézményekben tanulmányaikat szándékozni folytató diákok felkészítésében is megmutatkozik. Ezt a célt szolgálják a negyedik osztályban bevezetett szemináriumi órák, melyek a tanulók önkéntes kiválasztása alapján látogathatók. Ez azt jelenti, hogy az érettségi előtt álló diák az általa kiválasztott érettségi tantárgy szemináriumaira jelentkezik. Gyakoriak közös alkalmaink, beszélgetéseink, történelmi és egyházi ünnepeinkről közösen az iskola dísztermében emlékezünk meg. A tanítási heteket osztályfőnöki órával és áhítattal kezdjük és zárjuk. Ezek a közös együttlétek kovácsolnak bennünket össze, így tudunk jobban odafigyelni egymásra, így tudjuk egymásban felfedezni a bennünk lévő értékeket és a másságot is.

Osztályok/csoportok száma:
4 osztály

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
64 diák

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
28-30 diák

Felvételi követelmény:

 • magyar nyelv és irodalom,
 • szlovák nyelv és irodalom,
 • matematika tantárgyakból írásbeli feladatok megoldása,
 • az1,5 átlagon belüli diákok nem tesznek felvételit

Idegen nyelv tanítása:

 • kiemelt óraszámban angol és német nyelv
 • spanyol és latin nyelv választható

Képzési, szervezési sajátosságok:
Alternatív tanmenet szerint tanítunk, tehát a negyedik osztályban a szemináriumok vannak túlsúlyban.

Pedagógiai hitvallás:
„Boldog az a gyermek, akit a felnőttek rávezettek arra, hogy a természet hangjaira és beszédére odafigyeljen.” (Jákob Streit)

Nevezetes diák:
A Bona Causa nonprofit alap díjazottjai:

 • Scheffer Ádám
 • Wirth Gabriella
 • Sipos József
 • Lőrincz Tamás
 • Gubík László
 • Pásztori Eszter

– kimagasló tanulmányi eredményeket értek el.

Nevezetes tanár:
Mgr. Kiss Bea, magyar nagykövetség díját vette át eddigi pedagógiai, diákokat felkészítő tevékenységéért 2004. november 26-án.

Testvérintézmények:
Folyamatban vannak a tárgyalások és egyeztetések a magyarországi református középiskolákkal.

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
Évente négy alkalommal tartanak közgyűlést.

Egyéb közlendők:
Az ACSI keresztyén iskolák nemzetközi hálózatának tagjai vagyunk.

Az intézményről megjelent főbb írások bibliográfiája:

 • Új Szó, 2001. dec. 4.
 • Új Szó, 2001. szept. 13.
 • Új Szó, 2004. nov. 29.
 • www.metszes.hu, 2004. nov. 19.
 • Új Szó, 2004. nov. 29.
 • www.agorapress.hu, a hírek hálójában, 2004. jún. 2.