Gárdonyi Zoltán Református Alapfokú Művészeti Iskola, Biharkeresztes

4110 Biharkeresztes, Damjanich u. 21.
Telefon: +36 (54) 431-258

Az intézmény telephelyei (címe):
4110 Biharkeresztes, Damjanich u. 21.
4114 Bojt, Ady Endre u. 5.

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
Timótheus Alapítvány (adószám: 19127093-1-09; számlaszám: 11738101-20001601)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Biharkeresztesi Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
4110 Biharkeresztes, Damjanich u. 3.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (54)/430-081

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (54)/430-040

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
esperesnagy@axelero.hu

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1997

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Intézményünk 1997. szeptember 5-én nyitotta meg kapuit, mint a Biharkeresztesi Református Egyházközség fenntartásában működő, alapfokú művészetoktatási intézmény. Létrejöttét – Isten kegyelméből és vezetése alatt – példamutató összefogás és a gyülekezet lelkipásztorának fáradságot nem ismerő munkája eredményezte. A Biharkeresztesen, illetve a határ szélén fekvő településeken élő gyerekeknek korábban nem volt lehetőségük zenei alapműveltség megszerzésére. A hetedik tanévét folytató iskola vonzóvá vált nemcsak a városban, hanem a környező településeken is. Évről évre növekedik iskolánk tanulói létszáma, első évben 125 tanulóval indultunk és most a hetedik tanévben 363 a tanulóink létszáma. Egyre több gyermek láthat maga előtt értelmes célt, juthat igazi értékekhez, és így harmonikusan fejlődhet testben és lélekben. A zenei tanszakon hegedű-, furulya-, fuvola-, klarinét-, szaxofon-, trombita-, mélyréz-, gitár-, dob-, zongora- és orgonaoktatás folyik. 1998-tól iskolánkban művészeti oktatás is elkezdődött, néptánc és kerámia szakon. Ugyanebben az esztendőben vette fel iskolánk a nagy magyar református egyházzenész, Gárdonyi Zoltán nevét. 2000-ben új szárnnyal bővült az iskola, korszerűsödött a régi szárny is, és az iskolaudvaron szabadtéri színpad épült, amely alkalmas nyári hangversenyek és néptáncbemutatók tartására. Ezen a szín-padon kerül megrendezésre – a már hagyománnyá vált – Bihari Regionális Gyermek Néptánc Találkozó, ebben az évben negyedik alkalommal. Iskolánkban rendszeres hit-tanoktatás folyik. Az alapfokú művészeti oktatás mellett az iskola fontos célja a református szellemiség és hittudat kialakítása és formálása. Az iskolánkban folyó oktató-nevelői munka színvonalát mutatja, hogy az iskola fennállása óta eltelt hét évben több növendékünk nyert felvételt zenei, művészeti szakközépiskolába, illetve tett sikeres felvételi vizsgát felsőfokú oktatási intézményben. A város, valamint a református gyülekezet kulturális életének is jelentős tényezője lett az iskola. A vegyes növendékhang-versenyek, a karácsonyi, a pünkösdi hangverseny, a néptáncosok félévi vizsgaelőadása, a kerámiások kirakodóvására mellett növendékeink szereplését igénylik iskolai és ön-kormányzati rendezvényeken, sőt a környező településekről is kapunk meghívást.

Az intézmény közoktatási feladatai:
Alapfokú oktatás zenei-, képző- és iparművészeti (kerámia) valamint táncművészeti (néptánc) ágon.

Osztályok/csoportok száma:
Az intézményben 12 évfolyamon tanulnak: 2 előképző 6 alapfokú 4 továbbképző

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):

Hegedű szak: 10 fő
Zongora szak: 61 fő
Gitár szak: 15 fő
Klarinét-szaxofon szak: 15 fő
Trombita-furulya szak: 10 fő
Fuvola-furulya szak: 14 fő
Tenorkűrt-trombita: 19 fő
Ütő szak: 10 fő
Néptánc szak: 121 fő
Kerámia szak: 88 fő

Pedagógiai hitvallás:
Tanáraink szakmai törekvése az, hogy zenei, művészeti nevelés különös eszközeivel kívánják szolgálni a gyerekek értelmét, érzelmi és esztétikai nevelését. Ízlésformáló munkájukban sokoldalú művelt emberekké szeretnék képezni tanulóikat, a hitoktatással pedig teljes körű kibontakoztatásukhoz igyekeznek hozzájárulni. A zenélés örömét igyekeznek megízleltetni tanítványaikkal, a református iskolák evangéliumi és erkölcsi hagyományaira építve.