Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma

4024 Debrecen, Kossuth u. 35-37.
Telefon: Igazgatóhelyettes: +36 (52) 516-884
Titkárság: +36 (52) 516-883
Porta: +36 (52) 516-889
Fax: +36 (52) 516-861
www.doczy.drk.hu
doczy@doczy.drk.hu
kdedit@doczy.drk.hu

Az intézmény rövidített elnevezése:
Dóczy Református Gimnázium

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:

 • Dóczy Alapítvány (adószám: 18556269-1-09, számlaszám: 11738008-20716099)
 • Kopányi Mária Alapítvány (adószám: 18563784-1-09, számlaszám: 1173800820248969)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Tiszántúli Református Egyházkerület

A fenntartó székhelye:
4026 Debrecen, Kálvin tér 17.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (52)/412-459

A fenntartó faxszáma(i):

+36 (52)/414-400

A fenntartó honlapjának címe:
http://www.ttre.drk.hu

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
hivatal@pushiv.drk.hu

Az intézmény (újra)alapításának éve:
2002

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
Debreceni Református Leánynevelő Intézet, 1838. november

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Az intézményi lánynevelés gondolata Debrecenben 1824-ben vetődött fel a református egyházban. Az alapítás 1838-ra tehető. Dóczy Gedeon iskolaépítő munkájának köszönhető a magas szintű, összetett intézményrendszer kiépítése. Igazgatói működése 1874-1908-ig tartott. Az iskola jelenlegi épülete 1929-ben épült.
A Dóczi Leánynevelő Intézetet 1952-ben államosították, és csak az 1994-es kárpótlási törvényekkel kapta vissza a Református Egyház. Tényleges visszaadására 2000-ben került sor, az ígéret 2 évvel korábbra szólt. Az Orbán-kormány jelentős összeggel támogatta a szükséges rekonstrukciót. A másik jelentős forrás a hajdani Dóczi Internátus telkéért kapott kárpótlási összeg volt. Az épület felújítása több mint egy évig tartott.
1952-ben a berendezést is államosították, 2000-ben azonban az Egyházkerület üres épületet kapott vissza. Az Egyházkerület, holland testvériskolánk, szülők, volt dóczisták, a Református Gimnázium és a volt diákjai nagyon sokat segítettek a berendezés kialakításában. A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának 6 évfolyamos tagozata költözött az épületbe, mely 2 évig az anyaiskola tagintézményeként működött, és 2002-től lett önálló.
Elődünknek tekintjük a Dóczi Leánynevelő Intézetet, melynek tradícióit igyekszünk feleleveníteni, de továbbvisszük a Református Gimnázium legtöbb hagyományát is. A tantestület lelkes, nagyrészt fiatal tanárokból áll. A kisebb része a Kollégium Gimnáziumából jött át az akkori 8 osztállyal. Létszámában a tantestület is, a diákság is mintegy a kétszeresére nőtt. Az osztályok száma is csaknem megduplázódott, de ez már tovább nem növelhető!
Jelmondatunk: ”…nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.” (Róm. 9;16)

Az intézmény közoktatási feladatai:
6 évfolyamos gimnáziumi oktatás és nevelés

Osztályok/csoportok száma:
14 osztály

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
442 tanuló

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
Két párhuzamos osztály, vagyis 70 tanuló évfolyamonként.

Felvételi követelmény:
Írásbeli nincs. Csak szóbeli elbeszélgetést tartunk: magyar nyelv és irodalom, hittan, matematika, természetismeret tantárgyakból. Az összpontszám 2/3-a szerzett, 1/3-a hozott pont. Természetesen lelkészi ajánlás szükséges.

Idegen nyelv tanítása:
I.: angol, német
II.: angol, német, olasz, francia, spanyol

Képzési, szervezési sajátosságok:
Specializáció nincs. Fakultációk keretében készülnek a diákok az érettségire, felvételire, az emelt szintű érettségire. Az informatikaoktatást szakkörök segítségével emeljük magasabb szintre. A 6 évfolyamos oktatás előnye többek között az, hogy bizonyos tantárgyak hamarabb befejezhetők, így nagyobb óraszámban lehet tanítani az érettségi-felvételi tárgyakat, az idegen nyelveket a 11-12. évfolyamokon.

Pedagógiai hitvallás:
Mint minden református iskola, missziói parancsnak tekintjük: „Tegyetek tanítvánnyá minden népeket!” Tanítvánnyá tenni azonban csak közelről „érintéssel” lehet: a lelkek és szívek megérintésével. Ennek módszere a szeretetteljes következetesség és a példaadás. Debrecen református értelmiségének gyerekeit szeretnénk jó keresztyénné nevelni, erősítve ezzel is egyházunkat.

Nevezetes diák:

 • Szabó Magda (1917-) író
 • Vásáry Erzsébet író
 • Lőrincz Éva nyelvész
 • Fux Vilma földrajztudós (akadémikus)

Nevezetes tanár:

 • Dóczy Gedeon (1832-1911), vezetőtanár (1859-1872), igazgató (1874-1908)
 • Koncz Aurélné tanár, igazgató (1908-1936)
 • Dr. Papp Ferenc igazgató (1936-0942)
 • Kopányi Mária (1898-1978) magyar-latin szakos tanár, internátusvezető (19441950, 1952-1970)

Testvérintézmények:

 • Liceo „ALLEGRETTI” – I. T.C. „PARADISI”, Vignola, Olaszország
 • Dietrich Bonhoeffer Gymnasium, Hilden, Németország

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
Minden osztályból két választott képviselő alkotja, az ifjúság évente egy tanárösszekötőt választ.

Egyéb közlendők:
Színjátszó- és népitánccsoportunkat, valamint társastáncoktatásunkat a Garabonciás Művészeti iskola látja el. Varázskuckó néven a hasonló nevű alapítvány interaktív fizikai játszóházat működtet.

Az intézményről megjelent főbb írások bibliográfiája:

 • A Debreceni Református Kollégium története. Jubileumi kiadvány. Szerkesztette: Barcza József, Budapest, 1988.
 • A Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumának Évkönyve 2000-2002