Hajnalcsillag Református Óvoda, Gyula

5700 Gyula, Szegedi Kis István utca 18.
Tel.: +36 (66) 468-621
+36 (66) 468-331
hajnalcsillag@suliszerviz.com
hajnalcsillagovi@nap-szam.hu

Az intézmény telephelyei (címe):
5700 Gyula, Faiskola utca 2/a

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
Gyulai Eszter-lánc Alapítvány (adószám: 18385405-1-04; számlaszám: 11998783-06242983-10000001)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Gyulai Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
5700 Gyula, Petőfi tér 4.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (66)/362-019

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1992

A régi, illetve új intézmény rövid története:
1992. augusztusában indította a Gyulai Református Egyházközség – visszakapott szentpálfalvi, volt iskola épületében – óvodánkat.
1995. szeptemberében indítottuk be mikrobuszos gyermekszállítási szolgáltatásunkat, mely – mind a mai napig – segítséget nyújt óvodásaink napi, majdnem háztól-házig történő szállítására.
1997. szeptemberében indítottuk első óvodaiskolai programmal működő nagycsoportunkat, a Magvető Református Általános Iskolával együttműködve. A program lényege: a leendő első osztályos tanító egy évet az óvodai nagycsoportban dolgozik, mint óvodapedagógus.
2000. februárjában vettük birtokba új óvodaépületünket, mely a belvárosban található.

Az intézmény közoktatási feladatai:

 • keresztyén nevelés (érzelmi nevelés és szocializáció)
 • egészséges életmód alakítása (és gondozás)
 • értelmi fejlesztés, nevelés
 • képesség-, készség- és személyiségfejlesztés
 • óvodaiskola
 • játék, munka, tanulás
 • környezet- és természetvédelem
 • néphagyományőrzés
 • anyanyelvi nevelés, mese, vers
 • ének, zene, énekes játék
 • vizuális kultúra fejlesztése
 • mozgásos tevékenységek
 • idegen nyelvvel való ismerkedés
 • gyermekvédelem, családgondozás
 • integrált nevelés

Osztályok/csoportok száma:
3 csoport

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
80 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
100 fő

Felvételi követelmény:
Olyan családok gyermekeit várjuk – felekezeti hovatartozástól függetlenül –, akik elfogadják óvodánk keresztyén erkölcsi értékek szerinti nevelését, és segítenek annak megvalósításában.

Pedagógiai hitvallás:
Olyan keresztyén értékrend szerint nevelő munkatársi közösség vagyunk, ahol a közép-pontban a gyermek áll, aki Isten ajándéka. Ennek megfelelően joga van szeretetben, hitben, nyugodt és biztonságos légkörben nevelkednie. Óvodánk biztosítja a gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségfejlődéséhez a megfelelő feltételeket. Toleráns magatartással, a másság elfogadásával, krisztusi szeretettel és példamutatással készítjük fel a gyermekeket az iskolára, figyelembe véve egyéni sajátosságaikat, személyiségüket és képességeiket.