5700 Gyula, Árpád u. 4-6.
Telefon: +36 (66) 463-405
(66) 467-633
Fax: +36 (66) 463-405
magvet@freemail.hu

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
A Református Iskoláért Alapítvány (adószám: 18374814-1-04, számlaszám: 11733027-20034883)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Gyulai Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
5700 Gyula, Petőfi tér 4.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (66)/362-019

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (66)/362-019

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
gyularef@freemail.hu

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1994

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
Pontos dátum nincs. „Már Szegedi Kis István lelkészsége alatt is működött a templom mellett iskola”

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Az intézmény 1994-ben kezdte meg önálló működését, az 1948-ban államosított református elemi iskola jogutódaként. Több, mint négy évtizedes szünet után az 1991. évi XXXII. törvény alapján indulhatott meg ismét a református nevelés-oktatás. 63 tanulóval indultunk, és ma már 273 diákja van iskolánknak. A gyermeklétszám növekedése új iskolarész építését tette szükségessé. A millennium évében avattuk fel a 12 tantermes új épületszárnyat, és a korszerű gumiborítású sportudvart. 2003-ban újabb épületszárnnyal gazdagodott az iskolánk.

Az intézmény közoktatási feladatai:

  • alapfokú általános iskolai oktatás
  • tanórán kívüli oktatás ellátása
  • általános iskolai napközis ellátás
  • iskolai könyvtári szolgálat
  • oktatást segítő egyéb tevékenység
  • diákétkeztetés
  • munkahelyi vendéglátás

Osztályok/csoportok száma:
16 tanulócsoport, 5 napköziscsoport

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
273 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
400 tanuló

Idegen nyelv tanítása:
angol, német

Képzési, szervezési sajátosságok:
Annak érdekében, hogy kisdiákjaink még otthonosabban érezzék magukat az iskolában, a Hajnalcsillag Református Óvodával óvoda-iskola csoportot hoztunk létre, melyet a leendő elsős tanító néni és az óvó néni közösen vezet, ezzel megkönnyítjük az átmenetet az óvodából az iskolába.

Pedagógiai hitvallás:
Jelmondat: „Istennek, hazának, tudománynak”
Következetesség az oktatásban, krisztusi szeretet a nevelésben, személyre szóló bánásmód a közösségben.

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
A DÖK kialakulóban van, inkább a szabadidő szervezésében merül ki a tevékenysége.

Egyéb közlendők:
Tanulóink városi, területi, országos versenyeken kiemelkedő eredményeket érnek el vers- és prózamondás-írás területén, bibliai történetmondó, műveltségi vetélkedőkön, helyesírási, a „Szép magyar beszéd”, zsoltár, népdaléneklő, valamint sportversenyeken.