Református Általános Iskola, Hajdúnánás

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 11.
Telefon: +36 (52) 570-596
+36 (52) 570-597
Fax: +36 (52) 570-596
refnanas@axelero.hu

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
„Sis Honestus” Alapítvány (Adószám: folyamatban van; számlaszám: 6030004510401299)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Hajdúnánási Református Egyházközség Presbitériuma

A fenntartó székhelye:
4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (52)/381-571

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (52)/381-571

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1995

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
Református Elemi Iskola 1617

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Az első intézményt a levéltári adatok 1617-től említik, Paksi István pap vezetésével., 5 osztállyal. Szigorú szabályok szerint éltek, tanultak elődeink, és az 1862-es évtől már gimnáziumi oktatás is indult, mely előbb négy, majd később hat osztályos lett. Soós Gábor hajdúnánási lakos 30 ezer forintos adományából főgimnáziumot hoztak létre, majd ugyancsak ő újabb, 20 ezer forintos adományával alapítványt hozott létre az iskoláért.
Az iskolánk mai épületét 1932-ben építette az egyházközség, melyet aztán 1948-ban kártérítés nélkül államosítottak.
1991-es egyházi kárpótlásról szóló törvény alapján a Hajdúnánási Református Egyházközség Presbitériuma is visszaigényli iskoláját, a templom melletti ingatlanát. Hosszas huzavona után 1995. szeptember 1-jén megindult egy osztályban a református iskola, Fehér Imre nyugdíjas tanár igazgatásával. Felmenő rendszerben, évfolyamonként egy kis létszámú osztállyal kiépítettük a református szellemű általános iskolai oktatást a városban.
Most működésünk 9. évében 112 tanulónk van, a 2004/2005-ös tanévtől létszámunk várhatóan 160 főre nő. Büszkék vagyunk erre a létszám emelkedésre, hiszen ez az oktató-nevelő munkánk városi elismerését is jelenti. Tantestületünkben 14 tanító, tanár, valamint 3 óraadó és egy hitoktató lelkész dolgozik, 3 technikai személy segíti munkánkat.

Az intézmény közoktatási feladatai:
alapfokú általános iskolai képzés

Osztályok/csoportok száma:
8 osztály

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
111 fő
1. osztály: 25 fő
2. osztály: 12 fő
3. osztály: 16 fő
4. osztály: 14 fő
5. osztály: 9 fő
6. osztály: 10 fő
7. osztály: 14 fő
8. osztály: 11 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
évfolyamonként 30 fő

Idegen nyelv tanítása:
angol és német nyelv

Pedagógiai hitvallás:

  • A magyar református iskolák nemes hagyományaihoz hű, az evangéliumi hit és erkölcs szellemében való nevelés, a gyülekezeti életre való előkészítés.
  • Olyan fiatalok nevelése, akik képesek lesznek természeti és társadalmi környezetüket megismerni, védeni és formálni, akik készek az önműveléssel is ismereteiket gyarapítani.
  • Megismerkednek jogaikkal, és igyekszenek kötelezettségeiket teljesíteni.
  • Igyekszünk tanulóinkban az egészséges magyarságtudatot kialakítani és fejleszteni.

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
Diákönkormányzatunk a 2003/2004-es tanév elején alakult meg. Felnőtt vezetője Török Alíz tanárnő, a diákvezető Görög Réka Dorottya 8. osztályos tanuló. A diákönkormányzat vezetőségébe 4. osztálytól kezdve minden közösség egy fővel képviselteti magát. Az iskola vezetősége a törvényben előírt jogokat biztosítja a diákönkormányzat számára.