Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola, Hódmezővásárhely

6800 Hódmezővásárhely, Deák Ferenc u. 4.
Telefon: +36 (62) 534-235
Fax: +36 (62) 534-236

Az intézmény(vezetés) közérdekű E-mail címe(i):
szonyi.benjamin@air.vasarhely.hu

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
Nemes Szolgálat Alapítvány (adószáma: 18467853-1-06; számlaszáma: 5730005210036035)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Hódmezővásárhelyi 12. Jogutód Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
6800 Hódmezővásárhely, Zrínyi u. 5.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (62)/241-817

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (62)/241-817

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1994

A régi, illetve új intézmény rövid története:
A Szőnyi Benjámin Református Általános Iskolát 1994-ben alapította a Hód-mezővásárhelyi 12. Jogutód Református Egyházközség. Az első tanév a Deák Ferenc utca 4. szám alatti épületben indult, ahol még két közoktatási intézmények is működtek osztályai. A református Iskola két termet kapott ebben az épületben, az egyik osztályteremként, a másik étkezőként, illetve tornaszobaként funkcionált. A beindult első osztály 24 fővel kezdte a munkát, Ágostonné Sújtó Edit osztálytanító vezetésével, aki az iskola igazgatói feladatait is ellátta.
A következő tanév kibővült létszámmal folytatódott, de a harmadik évkezdés elengedhetetlen feltétele, a tantervi bővítés nem valósult meg. Így ezt a tanévet két külön helyen kezdték a diákok: az új első és a harmadik osztály a Deák Ferenc utca 4. szám alatti iskolaépületben, a 2. osztály pedig a Zrínyi utca 5. szám alatti Református Egyházi Hivatal könyvtárszobájában kapott helyet. A tanév közepén ez utóbbi helyről költözni kellett, az osztály a Deák Ferenc utcai épület tanári helyiségében dolgozott tovább. Az év igazgatóváltást is hozott, a vezetői megbízást Dányi Józsefné kapta.
A tanév során sok nehézséggel kellett szembenéznünk, melyek akadályozták a beíratás sikerét, útját állták a jó hírnév megteremtésének, megkezdődött diákjaink elvándorlása, s a maradókat egyedül a hit éltette. „Nektek adok minden helyet, ahová léptek, ahogyan megígértem Mózesnek.” (Józsué 1;3)
Az 1997/98. tanévtől kezdve három éven át a Kálvin téri valamikori Karancsi Parókia épületét használtuk.
1997-től kép éven keresztül az intézmény megbízott igazgatója Kása Ferenc volt, az Újtemplomi Református Gyülekezet lelkipásztora. Vezetése alatt kapta meg az iskola az állandó működési engedélyét. 1998 júniusában az akkori negyedikesek elballagtak, így szeptemberben újra csak alsó tagozata volt az iskolának. A 12 fős osztályból heten felvételt nyertek a Bethlen Gábor Református Gimnázium 8 osztályos tagozatára. Hódiné Földesi Sára lett intézményünk vezetője.
Mérföldkőnek tekinthető az iskola történetében, hogy 2000. február 17-én a Deák Ferenc utca 4. szám alatti épület visszakerült a református egyház gondozásába. Felújítási munkálatok után szeptemberben ismét megnyílt az évtizedekkel ezelőtt bezárt iskolakapu. Az általános iskolai képzés a 2002/2003. tanévben lett teljes.

Az intézmény közoktatási feladatai:
általános iskolai oktatás

Osztályok/csoportok száma:
8 osztály

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
133 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
224 fő

Idegen nyelv tanítása:
angol

Képzési, szervezési sajátosságok:
Oktatási programunk kiemelt területei: magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, motorikus koordináció. A következő szempontokat tartjuk fontosnak a tanítási-tanulási folyamat során: olvasás, írás és a matematikai gondolkodás biztos megalapozása, alapvető logikai módszerek következetes alkalmazása, keresztyén erkölcsi normák, emberi magatartás elmélyítése.2004 szeptemberétől fejlesztő pedagógiai munkával segítjük a különleges gondozásra szoruló tanítványokat.

Pedagógiai hitvallás:
Valljuk, hogy minden egyes diákunk egyedi teremtmény, mindegyik kapott valamilyen tálentumot – lehet, hogy egyik a fejében, a másik a kezében, lábában, szívében. Feladatunk a gyermek kapott ajándékát kibontakoztatni.

Az intézményről megjelent főbb írások bibliográfiája:
A Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola évkönyve 1994-2003 (Szerk: Vanderstein Noémi)