Karcagi Nagykun Református Általános Iskola

5300 Karcag, Kálvin út 2.
Telefon: igazgató: +36 (59) 503-206
Mobil: +36 (30) 627-8612
Titkárság: +36 (59) 400-577
Fax: +36 (59) 400-577
www.extra.hu/refi1
refi@externet
huanna.ilona@dpg.hu

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
Karcagi Református Alma-mater alapítvány (adószám: 18827635-1-16, számlaszám: 10404522-45211674-00000000)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Karcagi Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
5300 Karcag, Kálvin út 3.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (59)/503-042, mobil: 30/627-8607

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (59)/503-042

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
refkarc@enternet.hu

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1996

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve
Karcagi Református Fiúiskola, 1817

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Iskolánk a Karcagi Református Egyházközség 1-8 évfolyamig működő általános iskola, amely a Nagykunság fővárosában „katedrális” helyet foglal el a város szívében, a református templomkertben. A város legrégebbi, legpatinásabb, folyamatosan iskolai oktatás céljára épült és a mai napig használt ingatlan. A Debreceni Református Kollégium tervei szerint építették. 1996-ban történt újraindítását követően jogutódja A Karcagi Nagykun Református Általános Iskola. Szakmailag, gazdaságilag önállóak vagyunk.
2003. szeptember 1-jén református iskolánk Kunhegyesen működő tagintézménnyel bővült. A tagintézményben 1-5-ig működnek osztályok, alulról építkező tagintézmény.

Az intézmény közoktatási feladatai:
alapfokú nevelés és oktatás napközis ellátás

Osztályok/csoportok száma:
9 osztály

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
Karcag: 230 fő
Kunhegyes: 83

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
Karcag: 310 fő
Kunhegyes: 160 fő

Idegen nyelv tanítása:
angol nyelv 1-8. osztály Felső tagozatban választható: latin, német nyelv

Pedagógiai hitvallás:
A Karcagi Nagykun Református Általános Iskola Pedagógiai Programjában alapvető szempontunk olyan keresztyén szellemiségi iskola kialakítása, ahol a gyermek a legfőbb érték, ahol az iskola minden dolgozója felvállalja, hogy legjobb tudása szerint megfeleljen ennek az elvárásnak. Új közegben, új módszerekkel igyekszünk adni azt a többletet, amit a református iskola jelenthet az oktatás-nevelésen felül: a hitre nevelés. A hit ajándék, Isten ajándéka. Ezt elfogadtatni gyerekekkel, tanárral, szülővel, a keresztyén igazság lényegét kellő alázattal, okossággal és toleranciával beláttatni, ez az iskola legfontosabb feladata.

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
kéthavonta ülésezik

Egyéb közlendők:
Iskolánk tagja az Association of Chrstian School International Alapítványnak, a Kölcsey Ferenc Irodalmi Társaságnak és a Magyar Tehetséggondozó Társaságnak. Elkezdtük iskolánkban a Comenius 2000 Minőségfejlesztési Program I-es modelljének bevezetését.
Iskolánk a minőségbiztosítás bázisiskolája. Minőségmottónk: „Számunkra a minőség annyit jelent, mint a jók közül a legjobbá válni, és a legjobbnak maradni.”