Kisújszállási Református Általános Iskola

5310 Kisújszállás, Arany János u. 1.
Telefon: +36 (59) 520-585;
+36 (59) 520-586
Fax: +36 (59) 520-585
refiskkj@enternet.hu

Az intézmény telephelyei (címe):
5310 Kisújszállás, Szabadság tér 3. 5310 Kisújszállás, Munkácsy u. 2.

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
Református Iskoláinkért Alapítvány (adószám: 18821880-1-16)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Kisújszállási Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
5310 Kisújszállás, Kálvin u. 1.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (59)/520-587

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (59)/520-587

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
aesipos@freemail.hu

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1997

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
1717

A régi, illetve új intézmény rövid története:
A Kisújszállási Református Egyház 1717-ben a város alapításának évében hozta létre az iskolát. A jelenlegi intézményt 1927-ben építették, 1948-ban államosították. A Kisújszállási Református Egyházközség 4/1999. számú határozatában kimondta, mint fenntartó, a református általános iskola alapítását. 1997. augusztus 1-jével határoztak az iskola egy osztállyal való beindításáról felmenő rendszerben. Az iskola épületét teljes egészében 2002. július 15-én adta át az önkormányzat. Intézményünk csak az üres épületet kapta vissza, a berendezéseket nem. Az iskolai oktatás a 76 éves épületben folyik. Református keresztyén szellemiség kialakításával olyan gyermekeket szeretnénk kibocsátani, akik alapos, biztos tudással rendelkeznek és ezt a tudást környezetük hasznára is tudják kamatoztatni. Általános műveltséget megalapozó tudás folyik. Legfontosabb tevékenységünk a hátrányos helyzetű tanulók képességének kibontakoztatását, a szinten tartás, tehetséggondozás és a középiskolai továbbtanulásra való fel-készítés. Intézményünkben idegen nyelvek közül az angolt oktatjuk, szeretnénk a jövőben bevezetni a német nyelv oktatását is. Számítógépparkunk évről-évre gyarapszik és korszerűsödik. Istennek adunk hálát mindezekért!

Az intézmény közoktatási feladatai:
általános iskolai nevelés-oktatás

Osztályok/csoportok száma:
Legmagasabb évfolyamunk a 7. évfolyam Jelenleg 8 osztályban folyik az oktatás.
Napközis csoportok száma: 4.

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):

1. osztály: 12
2. osztály: 10
3. osztály: 15
4.a osztály: 10
4.b osztály: 17
5. osztály: 19
6. osztály: 13
7. osztály: 8
összesen: 104

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
240 fő

Felvételi követelmény:
A református keresztyén hit gyakorlása

Idegen nyelv tanítása:
angol

Képzési, szervezési sajátosságok:
8 évfolyamon tanítunk, tervezzük a csoportbontást.

Pedagógiai hitvallás:
„Minden ránk bízott gyermek Isten ajándéka. Ezért megkeressük azokat a területeket, ahol a legtöbb adottságot kapták, hogy eljuttathassuk őket az általuk elérhető legma-gasabb szintre. Ezért tanulmányi és minden egyéb téren mindenkitől csak azt kérjük, amire képes, de azt feltétlenül.”

Nevezetes tanár:

  • Arany János
  • H. Tóth István
  • Toroczkai Endre
  • Nagy Dezső

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
Diákönkormányzatunk kialakulóban van.