Református Általános Iskola és Gimnázium, Kisvárda

4600 Kisvárda, Kossuth u. 2.
Telefon: +36 (45) 406-021
+36 (45) 500-041
Fax: +36 (45) 406-021
refiskkv@freemail.hu

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
Alapítvány a Kisvárdai Református Általános Iskoláért (adószám 18797837115, számlaszáma: 11744034–20023106)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Kisvárdai Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
4600 Kisvárda, Flórián tér 17.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (45)/405-106
+36 (45)/500-154

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (45)/405-106

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
szabolcs-bereg@freemail.hu

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1992

A régi, illetve új intézmény rövid története:
1992-ben indult az oktatás 22 tanulóval és három tanítóval. Az iskola folyamatosan nőtt és teljesedett évről-évre. 2001. október 17-én átadásra került iskolánk új gimnáziumi épülete. Az épületben hét tanterem, irodák, szertárak, 60 férőhelyes kollégium és egy 500 adagos konyha kialakítására került sor. A 2003/2004-es tanévben érettségiznek az először tanítványaink. Iskolánkban jelenleg 461 tanuló és 49 főállású pedagógus végzi mindennapi munkáját.

Az intézmény közoktatási feladatai:
8 osztályos általános iskola, 4, 6, illetve 5 osztályos gimnázium (nyelvi előkészítő), valamint egy 60 férőhelyes kollégium működtetése.

Osztályok/csoportok száma:
24 osztály

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
általános iskola: 201 fő
6 osztályos gimnázium: 51 fő
4 osztályos gimnázium: 155 fő
kollégium: 47 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
általános iskola: 52 fő
hatosztályos gimnázium: 30 fő
négyosztályos gimnázium: 70 fő
kollégium: 60 fő

Felvételi követelmény:
a kerettanterv előírásai szerint

Idegen nyelv tanítása:
angol, német

Pedagógiai hitvallás:
A Kisvárdai Református Általános Iskolának és Gimnáziumnak az a feladata, hogy imádsággal, igényes nevelő-oktató munkával, a magyar református iskolák hagyományainak, a keresztyén közösség nevelőerejének, a legfejlettebb tudományos és technikai eredményeknek-eszközöknek, valamint a családokkal és a gyülekezetekkel kiépített gyümölcsöző kapcsolatoknak a felhasználásával a lehető legtöbbet tegye meg azért, hogy minden növendéke fel tudja mutatni azokat a képességeket, melyeket csak ő maga kapott a Teremtőjétől.