Kunmadarasi Református Általános Iskola

5321 Kunmadaras, Kálvin út 2.
Telefon: +36 (59) 527-326
+36 (59) 527-327
Fax: +36 (59) 527-326

Az intézmény telephelyei (címe):
5321 Kunmadaras, Kálvin út 36.

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Tiszántúli Református Egyházkerület

A fenntartó székhelye:
4026 Debrecen, Kálvin tér 17.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (52)/412 459

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (52)/414 400

A fenntartó honlapjának címe:
http://www.ttre.drk.hu

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
hivatal@pushiv.drk.hu

Az intézmény (újra)alapításának éve:
2000

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
Református Fiúiskola, 1692-ről maradt fenn írás, amikor Pesti János volt az iskolamester

A régi, illetve új intézmény rövid története:
A Kunmadarasi Református Általános Iskola Jász-Nagykun-Szolnok megyében található. Maga a település a történelmi Nagykunság északi szegletében fekszik, nem messze a Hortobágytól. A helyi Református Egyházközség 2000-ben református iskola alapítását határozta el, visszaigényelte az 1948-ban államosított református iskolát, majd a 2001/2002-es tanévtől újra indította.
Református iskola már a XVII. századtól működött itt Kunmadarason és kiváló szintet tartott a környékbeli iskolák között. Az 1700-as években a Debreceni Református Kollégium partikulájaként tartották nyilván. Csokonai Vitéz Mihály legátusként járt az iskolában.
A jelenlegi egy emeletes patinás iskola épületének alapkövét 1912-ben rakták le. Az épület 10 tanteremmel, szertárakkal és a szükséges mellékhelyiségekkel rendelkezik.
2002. augusztus 1-től az intézmény fenntartója a Tiszántúli Református Egyházkerület. A kunmadarasi 17. hrsz-on nyilvántartott iskolai ingatlan átadása az egyházközségnek – a helyi Önkormányzat és a Református Egyházközség között létrejött megállapodás alapján – legkésőbb 2004. december 31-én történik.

Az intézmény közoktatási feladatai:

 • alapfokú iskolai nevelés-oktatás (napközi otthoni, tanulószobai és iskolaotthonos foglalkozás)
 • étkezés biztosítása

Osztályok/csoportok száma:
5 osztály, 2 napközis csoport 1 tanulószobai csoport

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
99 fő

Felvételi követelmény:
Iskolaérettség; óvodai szakvélemény, a Magyarországi Református Egyház Közoktatási Törvénye 1995/1. előírása alapján biztosítjuk a református tanulók többségi jelenlétét.

Idegen nyelv tanítása:
A Pedagógiai Programunkban tervezett angol és német nyelvet tanítjuk igény szerint. Jelenleg az első osztályban angol, második osztályban angol-német, harmadik osztályban angol-német nyelvet tanítjuk heti egy órában a nem kötelező órák terhére. Ötödik osztályban angol, hatodik osztályban angol-német nyelv tanítása folyik.

Képzési, szervezési sajátosságok:
Az intézmény alaptevékenysége mellett hangsúlyos feladat a tanórán kívüli foglalkoztatások: tehetséggondozás, felzárkóztatás, szabadidős programok szervezése, a mindennapos testedzés, a hagyományok ápolása.

Pedagógiai hitvallás:
Kiegyensúlyozott, teljes embert kívánunk nevelni, akinél a tudás mellett ott van a hit, és a hit mellett a tudás. Értékrendszerünk legfontosabb pedagógiai elvei: megbízható tudás, biztos keresztyén értékrend, az igaz szeretet, igényesség.

Nevezetes tanár:

 • Pesti János (1692-94)
 • Csotovai István (1695-97)
 • Maklári István (1712-13)
 • Pákozdi Pál (1714)
 • Szentpéteri István (1715)
 • Igmándi István (1716-18)
 • Vátzi István (1719-21)
 • Sinay Miklós (1759-60)
 • Fogarasi Gábor (1846-1861)
 • Sükösdi Imre (1861)
 • Örsi Nagy Imre
 • Kopasz Sándor (1910-38)
 • Sebessy László (1938-49)
 • Kopaszné Zalányi Ágnes
 • Nagy János
 • Dr. Baloghné Török Mária
 • Szűcs Gizella
 • Czira Ferenc
 • Szakmáry István

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
A diákönkormányzathoz a tanulóközösség minden tagja hozzátartozik. Az iskola tanulóközössége osztályközösségekre bomlik. A DÖK vezetőségébe az alsós évfolyamok kivételével minden osztályközösség három képviselőt választhat soraiból. Az alsós évfolyamok osztályonként kettő „megfigyelőt” választhatnak és küldhetnek, akik ismerkednek a DÖK munkájával, és osztálytársaiknak beszámolnak arról. Javaslataikat, észrevételeiket a DÖK meghallgatja. A DÖK elnökét (diákvezető) és tikárát a képviselők titkosan választják meg. A DÖK munkáját egy arra felkért pedagógus segíti.

Az intézményről megjelent főbb írások bibliográfiája:

 • Újraindul a református iskola Kunmadarason. 2001. április.
 • Nagyné Papp Róza: Tanévnyitó a Református Iskolában. Madarasi Krónika, 2001.szeptember.
 • Vinczéné Gál Katalin: Bepillantás a Református Iskola életébe. Madarasi Krónika, 2002. március.