Tompa Mihály Magyar Tannyelvû Református Gimnázium, Rimaszombat

979 01 Rimaszombat (Rimavská Sobota), Daxnerova 42., Szlovákia
Telefon: +421 47-5633-578
Fax: +421 47-5633-578

Az intézmény(vezetés) közérdekű E-mail címe(i):
tmrefgi@freemail.hu