Szikszai György Református Általános Iskola, Makó

6900 Makó, Szikszai u. 4.
Telefon: +36 (62) 212-782
Fax: +36 (62) 212-782
ikotorman@freemail.hu

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
Szikszai György Református Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány (adószám: 18467891-1-06, számlaszám: 11735074-20514828)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Makó-Újvárosi Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
6900 Makó, Szikszai u. 2.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (62)/212-769

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (62)/212-782

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
ikotorman@freemail.hu

Az intézmény (újra)alapításának éve:
2000

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
Református Általános Iskola, 1873

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Makón az első református iskola 1713-ban létesült, a második 1778-ban, a harmadik 1796-tól kezdte meg működését. 1794-től hatosztályos református gimnázium működött a központban. A városban kétszintes református iskola épült 1820-ban. A Makó-Újvárosi Református Egyházközség első iskolája 1821-ben épült, a második 1840-ben, a harmadik 1873-ban. A makói reformátusok többéves vágya valósulhatott meg azzal, hogy 2000. augusztus 28-án elindult a Szikszai György Református Általános Iskola és ismét megtelhetett a Makó-újvárosi református templom boldogságtól sugárzó gyermekekkel. Az 50 évi kényszerszünet alatt sok minden meg-változott – mások az életkörülmények, az oktatási módszerek, teljesen más a társadalmi környezet, változtak az elvárások, azonban egy dolog van, mai viszont nem változhatott, a tantestület szerepe és felelőssége, ahogy a tantestület akkor meghatározta az iskola szellemiségét, az ott folyó munkát ugyanúgy mint ma is, ugyanez határozza meg,  hogyan kerülnek ki a tanulók, milyen felnőttek lesznek, hogy állják meg helyüket az élet különböző területén. Az intézmény átadását több évig tartó tárgyalások előzték meg, s igyekeztünk jó kapcsolatot kiépíteni más református oktatási intézményekkel. Különösen sok segítséget kaptunk a mezőtúri Szegedi Kis István Református Gimnáziumtól. A város többi oktatási intézményével is a jó kapcsolat kiépítésére törekedtünk, kapcsolódva a város oktatási rendszeréhez, mint református oktatási intézmény.

Az intézmény közoktatási feladatai:
általános iskolai oktatás

Osztályok/csoportok száma:
15

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
212

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
260

Idegen nyelv tanítása:
angol, német

Képzési, szervezési sajátosságok:
Mint református iskola nagyon fontosnak tartjuk a keresztyén ismeretek átadását, Isten és embertiszteletre való nevelést, hazafias öntudat fejlesztését. Nagy hangsúlyt fektetünk az idegen nyelv és az informatika oktatására. Minden gyermekre figyelünk a neki megfelelő módon – a tehetségesnek szakkörök, versenyekre való felkészítés formájában, az átlagos és a gyengébb tanulóknál felzárkóztatással és korrepetálással.

Pedagógiai hitvallás:
Az Ige tanítása szerint neveljük növendékeinket Isten- és embertársi szeretetre, szolgálatra, a jó megtanulásának készségére, puritán életvitelre. Mindent megteszünk azért, hogy harmonikusan növekedjenek és jellemes, az évek küzdelmeit vállaló, tevékeny, kreatív felnőttekké váljanak egészséges testben egészséges lélekkel. Tanulókkal, szülőkkel szeretetben együttműködünk, tudva azt, hogy az egyházi iskolában a tanárok szolgálata a pedagógia. Pedagógusaink hitvallásukkal, szaktudásukkal, életvitelükkel, egyéniségükkel, tisztességes, példamutató, empatikus magatartásukkal tölthetik be igazán hivatásukat és csak így lehetnek hitelesek.

Testvérintézmények:
Szegedi Kis István Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Mezőtúr