Kálvin János Református Általános Iskola, Mátészalka

4700 Mátészalka, Nagykárolyi út 5.
Telefon: +36 (44) 502-790
Fax: +36 (44) 502-789

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Mátészalkai Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
4700 Mátészalka, Kossuth tér 1.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (44)/311-022

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (44)/311-022

A fenntartó honlapjának címe:
http://eletforras.fw.hu

Az intézmény (újra)alapításának éve:
2000

A régi, illetve új intézmény rövid története:
A Kálvin János Református Általános Iskola 2001/2002-es tanévben indult egy első osztállyal. Jelenleg három évfolyam működik, egy épületben a Képes Géza Általános Iskola Tagiskolájával. Az adásvételi szerződésnek megfelelően tanévenként egy osztályteremmel (évfolyammal) bővülünk. A konyhát, az ebédlőt, a technikai termet, a könyvtárat, az orvosi szobát, a mellékhelyiségeket, a folyosót, az udvart közösen használjuk a Képes Géza Tagiskolával.

Az intézmény közoktatási feladatai:
Nyolc évfolyamos alapfokú oktatási intézmény. Az érvényben lévő állami közoktatási törvény és a Magyarországi Református Egyház Közoktatási Törvénye alapján működik.

Osztályok/csoportok száma:
1-3. évfolyam, egy-egy osztály

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):

 1. osztály: 23 fő
 2. osztály: 23 fő
 3. osztály: 22 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
25 fő

Felvételi követelmény:

 • 6 életév betöltése
 • keresztség
 • óvoda által kiadott szakvélemény

Nem feltétel, de előnyt jelent

 • a lelkészi ajánlás
 • a szülők a református egyház iránt való elkötelezettsége

Idegen nyelv tanítása:
angol nyelv, igény szerint választható a német nyelv

Képzési, szervezési sajátosságok:
1-4. évfolyam: alapozó szakasz, feladata:

 • az óvodából az iskolába való átmenet megkönnyítése
 • tanulási kedv kialakítása
 • közösségi magatartás fejlesztése
 • stabil alapkészségek és képességek kialakítása

Mindez „nagyfelmenős” egész napos oktatási formában működik.
5-6. évfolyam: I. felkészítő szakasz, feladata

 • az alapkészségek megszilárdítása
 • az önműveléshez
 • a tananyag-feldolgozáshoz szükséges képességek fejlesztése

7-8. évfolyam: II. felkészítő szakasz, feladata

 • az alapképzés kiegészítése fakultációs képzéssel, felkészítve ezzel tanulóinkat a gimnáziumi ill. szakirányú továbbtanulásra

A tananyag kiválasztásánál az életkori sajátosságokat, a korszerű követelményeket, a maradandó készség- és képességfejlesztést tartjuk elsődlegesnek.

Pedagógiai hitvallás:
A Kálvin János Református Általános Iskola nevelőtestülete vállalja a magyar református pedagógiai gondolkodás évszázadok során kikristályosodott elveit.
Ezek:

 • a szószék és a katedra közös célt szolgál. Iskolánk feladata, hogy Isten dicsőségét hirdesse, amint az a művészetben, tudományban és a természetben megnyilatkozik.
 • a pedagógusnak tudnia kell, hogy minden tanulóhoz mint önálló személyiséghez, külön út vezet.
 • az iskola feladata, hogy segítse tanulóit egyéni tálentumai felismerésében, ráébressze az ezzel járó felelősségre, a tehetségével való szerény, de okos gazdálkodásra, valamint szilárd hivatástudatot és munkaerkölcsöt alakítson ki.

Célunk: a ránk bízott gyerekeket az evangéliumi hit és erkölcs szellemében neveljük. Felelősségünk a helyes mintaadás, útmutatás.

Testvérintézmények:
Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája