Református „Reménység” Általános Iskola, Mezőtúr

5400 Mezőtúr, Kossuth tér 11.
Telefon: +36 (56) 353-984
Fax: +36 (56) 353-984
refremisk@vnet.hu

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Mezőtúri Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
5400, Mezőtúr, Petőfi út 2.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (56)/350-115

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (56)/350-115

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
refegyme@velnet.hu

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1992

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
Kossuth Úti Általános Iskola

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Mezőtúron az 1930-as évektől kezdve már foglalkoztak a sérült gyermekek nevelésével, oktatásával összevont csoportban a Központi Iskola épületében. Ekkor Kasza Sándor végezte ezt a szép feladatot. Várady Jakabné tanítónő a Szendi Iskola épületében volt nevelő és tanító. 1966-tól Horváth Zsigmondné és Kenéz Györgyné tanítók a Bachrach épületében foglalkoztak a gyerekek nevelésével. Dr. Antalicz Károlyné és Jakab Istvánná tanítók is nagy odaadással, szeretettel nevelték a sérült gyermekeket.

Az intézmény közoktatási feladatai:
Általános iskolai oktatás

Osztályok/csoportok száma:
4 összevont csoport 2 napközis csoport

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
56 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
80 fő

Képzési, szervezési sajátosságok:
Enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek, középsúlyos fokban sérült gyermeke, autista gyermekek nevelése, oktatása történik az iskolában. Halmozottan hátrányos helyzetű és az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek hetes nevelése-oktatása is a feladatunk kollégiumi ellátással biztosítva. Iskolánk ezt a munkát nyáron táborok szervezésével egészít ki. Egész évben napközis foglalkozás és rendszeres étkezés van biztosítva számunkra.
Ez évtől a logopédiai kezelésre szorulók megsegítése is folyik. Iskolánk 1991-től kezdve sérült gyerek számára kétévenként kulturális találkozót szervez. Ez a Szép Ernő Kulturális Szemle, melyet 2001-ben ökumenikus jelleggel rendezünk meg.