Szegedi Kis István Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Mezőtúr

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos út 2.
Telefon: +36 (56) 350-012
+36 (56) 350-043
+36 (56) 350-305
Fax: +36 (56) 350-305
www.reformatus.szeged.hu
zoltan@reformatus.szeged.hu

Telephelyek:
5400 Mezőtúr, Petőfi Sándor út 1. (fiúkollégium)
5400 Mezőtúr, Vízközi kert 2. (tangazdaság)

Levélcím:
5401 Mezőtúr, Pf. 13

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:

 • Leslie L. Gonda Alapítvány (adószám:18821653-1-16, számlaszám: 1010456909429450-00000009)
 • Dr. Szalontai Sándor Alapítvány (adószám: 18834112-1-16, számlaszám: 69800119-16108406)
 • Volt Tanítványok a Diákokért Alapítvány*(adószám: 18821536-1-16, számlaszám: 10104569-03887450-00000001)
 • Perjési Sándor és felesége, Avemaria Ildikó Alapítványa* (adószám: 18836451-1-16, számlaszám: 69800119-16108925)

A *-gal megjelölt alapítványok számlájára tudjuk fogadni a személyi jövedelemadó 1 %-át.

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Mezőtúri Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
5400 Mezőtúr, Petőfi Sándor út 2.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (56)/350-115
+36 (56)/550-741

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (56)/350-115
+36 (56)/550-741

A fenntartó honlapjának címe:
www.reformatus.szeged.hu

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1992

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
Mezőtúri Református Főgimnázium, 1530

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Az Alföld szívében a mezőtúri ősi gimnáziumot Túri Szabó Lukács, Túri Sánta Jakab Wittenbergben tanult diákok, prédikátorok alapították 1530-ban. Kálmáncsei Sánta Márton később Szegedi Kis Istvánt, a nagy reformátort meghívta Mezőtúrra, aki az 1551-1553. években volt itt, mint prédikátor és rektor.
Szegedi Kis Istvánt követve az évszázadok folyamán neves rektorok álltak az intézmény élén: Túri Pál, Tolnai Katona Miklós, Félegyházy Tamás, Csehi Pál, Kulifai Zsigmond, Péczely József, Szűcs István. Az utolsó rektor Bárándi Kiss Sándor volt.
Az 1734-ben keletkezett latin nyelvű törvények azt mutatják, hogy az intézet a XVII. század folyamán rendezett viszonyok között élő, virágzó iskola volt, amelynek Dunántúlról, Felvidékről és Erdélyből is voltak tanulói. Az iskola tantárgyai között szerepelt a latin, görög és héber nyelv, a história, filozófia és a teológia is. 1743-tól kezdve a rektor mellett praeceptorok is tanítottak, 1831-től kezdve állandó korrektor is működött az intézetben, aki a rektorral együtt végezte a grammatika, a két retorika és poéta osztályok tanítását. Az abszolutizmus alatt 1855-ben megszűnt, de 1858-ban – nem csekély áldozatok árán – újólag elkezdődött az oktatás. 1864-ben már újra hat-, 1895-re nyolcosztályos képzés folyt. 1858 és 1944 között a beiratkozottak száma 22.984 volt. 1889-ben új főépületet emelt a fenntartó mezőtúri református egyház, amelyben helyet kapott az alapítás óta meglévő internátus. 1910-re felépítették a tornatermet, könyvtárhelyiséget és az igazgatói lakást, majd a diákotthont. A két világ-háború alatt súlyos károkat szenvedett az intézmény, s akárcsak az 1848/49-es forradalom és szabadságharc során, ekkor is sok diák és tanár áldozta életét a hazáért.
1948-ban az iskolát államosították, a gimnáziumi oktatás 1974-ben megszűnt, átadta a helyét a Dózsa György Mezőgazdasági Szakközépiskolának. A tanárok lelkiismeretes munkájának köszönhetően ebben az időszakban is színvonalas képzés folyt, de a humán műveltség iránt elkötelezett öregdiákok és a város közössége örömmel fogadta, hogy a képviselő-testület 1992-ben hozott rendelete szerint a Mezőtúri Református Egy-házközség visszakapta iskoláit, így a gimnáziumot is, amely felvette első ismert rektorának nevét. A szakközépiskolai képzés mellett megindult a speciális angol és német tagozatos és a nyolcosztályos gimnáziumi oktatás. Napjainkban indult a műszaki számítástechnikai technikus-, a következőkben a felsőfokú műszaki menedzser-asszisztens-képzés. 100 hektár földdel kiépült a tangazdaság.
2003. folyamán készült el a nemzetközi versenyekre alkalmas sportcsarnok és a nyolc tantermes szakközépiskola. Isten kegyelméből ma intézményünkben közel 500 diák tanul ötven pedagógus irányításával. Kimagasló teljesítménye elismeréseként a gimnázium 2000-ben elnyerte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai Díját. Az intézmény főigazgatója 2002-ben megkapta a legmagasabb pedagógiai elismerést, az Eötvös-díjat.

Az intézmény közoktatási feladatai:

 • gimnáziumi képzés
 • szakközépiskolai képzés
 • kollégiumi nevelés, ellátás

Osztályok/csoportok száma:
21 osztály

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):

 • gimnáziumi tanuló: 274 fő
 • szakközépiskolai tanuló: 148 fő
 • technikusképesítő évfolyamok létszáma: 21 fő
 • tanulói létszám összesen: 443 fő
 • kollégiumi létszám: 167 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
Intézményi szinten maximum 610 tanuló.

Felvételi követelmény:
Felvételi vizsga nincs, a felvétel az általános iskolai eredmények alapján történik.

Idegen nyelv tanítása:
angol, német, latin, olasz, francia, holland nyelv

Képzési, szervezési sajátosságok:

 • nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés
 • négy évfolyamos emelt óraszámú idegen nyelvi képzés
 • általános tantervű gimnáziumi képzés
 • műszaki számítástechnikai technikus kimenetű szakközépiskolai képzés (4 + 1 év)
 • mezőgazdasági gépésztechnikus kimenetű szakközépiskolai képzés (4 + 2 év)
 • öt évfolyamos nyelvi előkészítő képzés (2004. szeptember 1-jétől indul)
 • mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens képzés
  (2004. szeptember 1-jétől indul)

Pedagógiai hitvallás:
Tanulóinkat az alapvető értékek közvetítésével kívánjuk nevelni az élet tiszteletére, a természet szeretetére, az emberi munka, a kultúra megbecsülésére, testi-lelki harmóniára. A magyar református iskolák hagyományainak megfelelően törekszünk a legfejlettebb tudományos és technikai eredmények átadására.

Nevezetes diák:

 • Kocsi Sebestyén István (1761-1841) teológus, lelkipásztor, egyházi író
 • Ertsei Dániel (1781-1836) filozófus, teológus, akadémikus
 • Pétery Károly (1819-1877), író, országgyűlési képviselő
 • Tábori Róbert (1855-1906) író>
 • Túri Mészáros István (1857-1929) nyelvész, író
 • Kiss Ferenc (1862-1948) egyetemi tanár, esperes, két Kálvineum alapítója
 • Emszt Kálmán (1873-1957), vegyész
 • Túri (Turgonyi) Elemér (1874-1944) író, színész, rendező
 • Spett Ernő (1878-1948) jogász, Szolnok és Mezőtúr volt polgármestere
 • Czebe Jenő (1880-1945) Budapest I. kerületének volt polgármestere, jogtudós
 • Vasadi Balogh György (1882-1960) tanár, író, újságíró
 • Zsigmond Ferenc (1883-1949) irodalomtörténész, akadémikus
 • Szép Ernő (1884-1953) költő
 • Túri Polgár István (1884-1980) grafikus, iparművész
 • Czebe Gyula (1887-1930) klasszika-filológus
 • Kner Imre (1890-1945) nyomdász, tipográfus, könyvkiadó
 • Kun Zsigmond (1893-2000) író, néprajzi gyűjtő
 • Gorka Géza (1894-1971) keramikus, Kossuth-díjas
 • Erdélyi József (1896-1978) költő
 • Tóth Dezső (1899-1967) teológus, egyháztörténész
 • Rásonyi Nagy László (1899-1984) turkológus
 • Szalay Béla (1903-1975) festőművész
 • Tamkó Sirató Károly (1905-1980) költő
 • Túri Varga Sándor (1906-1982) író, költő
 • Salgó András (André Salgo) (1909-1976) festőművész
 • Várkonyi Zoltán (1912-1979) színész, filmrendező
 • Papp Bertalan (1913-1992) kardvívó olimpiai bajnok
 • Sántha Lajos (1915-1992) huszonhatszoros magyar bajnok férfi tornász, olimpiai bronzérmes
 • Gáspár Gyula (1916-1980) egyetemi tanár, a matematikai tudományok kandidátusa
 • Gyenes Antal (1920-1996) a 2. Nagy Imre kormány minisztere
 • Szabó Ede (1925-1985) költő, műfordító
 • Szécsi Pál (1944-1974) táncdalénekes

A ma is élő öregdiákok közül:

 • Gonda-Goldschmied László (1918) üzletember, nagy amerikai alapítványok tevője
 • Mezey Barna (1918) vegyészmérnök, Kossuth-díjas
 • Szőnyi Gyula (1919) grafikusművész
 • Lapis Károly (1926) orvos-kutató, akadémikus, Kossuth-díjas
 • Szilágyi Ferenc (1928) nyelvész, a Károli Gáspár Református Egyetem nyugalmazott dékánja
 • Veress Miklós (1929) szobrászművész, Izsó Miklós-díjas
 • Bereczki Vilmos (1930) mérnök, volt országgyűlési képviselő
 • Széchy Tamás (1931) úszóedző, Állami-díjas
 • Holdas Sándor (1931) agrármérnök, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa
 • Mácz István (1934) lelkész, író, Cegléd volt polgármestere
 • Turi-Kovács Béla (1935) ügyvéd, országgyűlési képviselő, volt környezetvédelmi miniszter
 • Kovács Sándor Iván (1937) irodalomtörténész, az irodalomtudományok kandidátusa, József A.-díjas
 • Dobozy Attila (1939) orvos, bőrgyógyász, az orvostudományok kandidátusa, akadémikus
 • Mezey Károly (1939) orvos, volt országgyűlési képviselő
 • Árvai Gyula (1943) iskolaigazgató, Eötvös-díjas
 • Latorcai János (1944) gépészmérnök, országgyűlési képviselő, volt ipari miniszter
 • Kun Éva (1948) keramikus, Ferenczy Noémi-díjas
 • Major Balázs (1955) dobos, jazz-zenész, 2 önálló és közel 30 közreműködői hanglemez

 Nevezetes tanár:

 • Ádám Sándor (1951-1973) matematika
 • Bede Lajos (1860-1879) magyar, latin, görög, német, francia
 • Benkő Gyula (1925-1957) földrajz, természetrajz, kémia
 • Biatsy József (1894-1920) mennyiségtan, bölcseleti előtan
 • Bíró József (1946-1972) matematika, fizika
 • Bodolay László (1867-1895) magyar, latin, német, történelem, földrajz
 • Bordács István (1907-1939) egészségtan
 • Boross István (1922-1944) magyar, latin
 • Borsos Károly (1897-1930) görög, latin
 • Budai József (1894-1896) természetrajz, vegytan
 • Csenki Imre (1937-1940) ének
 • Elekes Ferenc (1878-1909) magyar, latin, történelem földrajz, mennyiségtan
 • Faragó Bálint (1878-1908) görög, latin
 • Fejér Lajos („Öreg Diák”) (1896-1914) görög, latin
 • Félegyházy Gyula (1925-1938) mértan, szabadkézi rajz
 • Füredi Lajos (1877-1892) vallástan, magyar
 • Halmy Gyula (1895-1897) magyar, latin
 • Herbály András (1915-1949) földrajz, történelem
 • Hőgye Sándor (1930-1971) matematika, fizika
 • Kiss István (1922-1958) vallástanár
 • Kolosvári Aladár (1893-1933) magyar, német, görögpótló irodalom
 • Lányi Lajos (1895-1925) magyar, latin, hitoktató
 • Mezey Sándor (1908-1943) görög, latin
 • Mikó Aladár (1912-1937) görög, latin
 • N. Szűcs Ferenc (1891-1936) énekelmélet, összhangzatos éneklés
 • Nagy István (1902-1932) magyar, latin, görög
 • Nagy Miklós (1920-1926) fizika, matematika
 • Őri Zoltán (1939-1966) magyar, latin, német
 • Pályi István (1919-1950) testnevelés
 • Papp László (1921-1968) magyar, német
 • Patkós János (1934-1966) görög, latin
 • Rédei László (1929-1938) matematika, fizika
 • Sárközy Aladár (1926-1943) matematika, fizika
 • Szelényi Ödön (1899-1900, 1920) magyar, német
 • Szirák János (1904-1938) latin, német
 • Szügyi Dániel (1868-1890) hangjegyismeret, összhangzatos ének
 • vitéz Tiba István (1920-1949) magyar, történelem, latin
 • Váncza Mihály (1890-1895 mennyiségtan, fizika, földrajz
 • Varga Gábor (1907-1934) görög, latin
 • Varga Lajos (1946-1981) magyar, német, biológia
 • Vécsei Artúr (1896-1935) zenetanár
 • Vékony Sándor (1894-1911) vallástanár

Testvérintézmények:

 • Liceo Classico Paritario „San Paolo” - Alba

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
Osztályonként 1-1 képviselő és iskolai szinten szervezett diákönkormányzat.