Jókai Mór Református Általános Iskola, Nyíregyháza

4400 Nyíregyháza, Színház u. 3.
Telefon: +36 (42) 504-768
Fax: +36 (42) 504-892
server.jokai-nyh.sulinet.hu
suli2060@debrecen.sulinet.hu

Telephelyek:
4400 Nyíregyháza, Színház u. 3. 4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 13.

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
Jókai Mór Református Iskoláért Alapítvány (adószám: 19208323-1-15)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 11.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (42)/310-080

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (42)/310-080

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1995

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
Jókai Mór Polgári Fiúiskola, 1906

Az intézmény közoktatási feladatai:
Iskolás korúak általános iskolai nevelése, oktatása

Osztályok/csoportok száma:
27 osztály

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
12 alsó tagozatos osztály: 324 fő; 15 felső tagozatos osztály: 328 fő.

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
660 fő

Felvételi követelmény:
Felekezeti hovatartozást nem veszünk figyelembe, de követelmény, hogy a gyermek meg legyen keresztelve.

Idegen nyelv tanítása:
angol, német

Képzési, szervezési sajátosságok:
Az idegen nyelvet és a számítástechnikát csoportokban, az első osztálytól tanulják tanulóink. 8. osztály végén záróvizsgát tesznek magyarból, matematikából, idegen nyelvből és egy szabadon választott tantárgyból.

Pedagógiai hitvallás:
Új közegben, új módszerekkel kell adnunk azt a többletet, amit a református iskola jelenthet az oktatás-nevelésen felül: a hitre nevelést. A hit ajándék, Isten ajándéka, és ezt elfogadtatni gyerekkel, tanárral, szülővel; a keresztyén igazság lényegét kellő alázattal.

Nevezetes diák:

  • Váczi Mihály költő
  • Knézy Jenő sportriporter
  • Szabó Ildikó
  • Fórián Éva sportlövő világbajnok

Nevezetes tanár:

  • Kardos István (1906-1924) nyelv, történelem

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
Évente két alkalommal küldöttek részvételével tartja parlamentjét. Segíti az iskolai programok megvalósulását.