Forrás Református Óvoda, Orosháza

5900 Orosháza, Lehel utca 39.
Telefon: +36 (68) 412-901
Fax: +36 (68) 412-901

Az intézmény(vezetés) közérdekű E-mail címe(i):
forrasovi@freemail.hu

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Orosházi Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
5900 Orosháza, Könd utca 5.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (68)/412-585

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (68)/412-585

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
oriara@freemail.hu

Az intézmény (újra)alapításának éve:
2002. szeptember 1.

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Az orosházi Forrás Református Óvoda 2002. szeptember 1. óta ökumenikus nyitottságú egyházi intézményként működik. Az egy csoporttal induló intézmény, közel a város szívéhez, a Lehel utca 39. szám alatt a régi Merián óvoda épületében kezdte meg első tanévét. Kezdetben az ingatlan a Merián Rt. tulajdona volt, melyet az orosházi református gyülekezet bérelt az óvoda számára. Később egy ingatlan csere folytán a Városi Önkormányzat lett a tulajdonos és felajánlotta megvételre az óvodát a Református Egyháznak. A tárgyalások eredménnyel jártak , így a 2004.januárban létrejött adásvételi szerződés alapján már nemcsak az intézmény irányítása, hanem annak tulajdonjoga is a Tiszántúli Református Egyházkerületet illeti meg.
Az első és a második tanévet egy nagy létszámú, osztatlan gyermekcsoporttal indítottuk. Óvodánk jó hírneve az elmúlt két év munkájának eredménye. A hozzánk jelentkező gyerekek családi hátterének és szociális helyzetének ismeretében, valamint a város óvodái között elfoglalt helyzetünket tekintve meggyőződésünk, hogy óvodánk hiányt pótol és jogos szülői igényt elégit ki. Napközi otthonos óvodaként családpótló szerepünk nélkülözhetetlen. A forrás református óvoda kedvelt és keresett intézmény lett, ahová a szülők szívesen hozzák gyermekeiket. Így 2004 őszén már két csoporttal folytathatjuk a megkezdett munkát, melyben Istentől kért bölcsesség, krisztusi szeretet és szolgálat vezérel bennünket.

Az intézmény közoktatási feladatai:
A 3-7 éves korú gyermekek személyiségének sokoldalú fejlesztése a test, a lélek és az értelem egységének megvalósításával, a teljes gyermek nevelése keresztyén értékrend alapján.

Osztályok/csoportok száma:
2 csoport

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
62 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
60 fő

Pedagógiai hitvallás:
Munkának tiszta lelkiismerettel, felelősségtudattal végezzük, mert tudjuk, hogy a lelkiismeret Istennek szívünkbe írott parancsolata, és a ránk bízott gyermekekkel kötelesek vagyunk elszámolni, nemcsak önmagunknak, a szülőknek, hanem elsősorban Istennek.

Az intézményről megjelent főbb írások bibliográfiája:

  • Békés Megyei Népújság
  • Orosházi Élet
  • Élő Kövek