Clarisseum Református Óvoda, Szeged

6721 Szeged, Sóhordó u. 13.
Telefon: +36 (62) 420-903
Fax: +36 (62) 420-965

Az intézmény honlapjának címe:
www.reformatus.szeged.hu

Az intézmény(vezetés) közérdekű E-mail címe(i):
zoltan@reformatus.szeged.hu

Az intézmény mellett muködo alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
Szegedi Clarisseum Alapítvány (adószám: 19083742-1-06)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Szeged-Kálvin Téri Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
6721 Szeged, Kálvin tér 2.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (62)/425-336

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (62)/420-965

A fenntartó honlapjának címe:
www.reformatus.szeged.hu

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1992

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
Clarisseum Szegedi Református Iskola, 1908

A régi, illetve új intézmény rövid története:
1908-ban Dombrádi Nagy Gyula Klárika nevű gyermeke emlékére a Kálvin téri Református Egyházközségnek adományozta a ma is álló ingatlant. A II. világháborúig iskolaként működött, majd 1948-tól óvodává alakította Szeged Város Tanácsa. 1992-ben igényelte vissza az intézményt az egyházközség, és azóta óvodaként működhetett. Érdekessége az épületnek, hogy a „Nagy Szegedi Árvíz” romba döntött 250 ház kivételével mindent, de óvodánk épülete átvészelte a súlyos áradást.

Az intézmény közoktatási feladatai:
óvodai nevelés

Osztályok/csoportok száma:
4 csoport

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
118 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
120

Képzési, szervezési sajátosságok:
A református keresztyén hit alapjainak megismertetése, az Isten szeretetének megta-pasztalása fontos feladatunk az óvoda Közoktatási Törvényben, illetve az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában előírt feladatai mellett.

Pedagógiai hitvallás:
Óvodánk keresztyén, emberi értékekre építve szeretné a gyermekek jövőjét megalapozni. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek ésszerű korlátok között jól érezzék magukat, és eközben olyan ismereteket, tapasztalatokat szerezzenek, melyeket későbbi életük során felhasználhatnak.