Tiszafüredi Bán Zsigmond Református Általános Iskola és Óvoda

5350 Tiszafüred, Fő út 2.
Telefon: +36 (59) 511-187,
+36 (59) 511-188
Fax: +36 (59) 511-188

Az intézmény(vezetés) közérdekű E-mail címe(i):
ban.zsigmond.ref@axelero.hu

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Tiszafüredi Református Egyházközség Presbitériuma

A fenntartó székhelye:
5350 Tiszafüred, Fő út 5.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 59/511-055

A fenntartó faxszáma(i):
+36 59/511-055

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1997

Az intézmény közoktatási feladatai:

 • óvodai nevelés
 • alapfokú oktatás
 • általános iskolai iskolaotthonos foglalkozás
 • általános iskolai napközis foglalkozás
 • hátrányos helyzetű tanulók felkészülését segítő foglalkozás
 • külön gondozás keretében nyújtott óvodai és iskolai ellátás
  • gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható, tanulásban akadályozott (értelmileg enyhe fokban sérült) gyermekek, tanulók óvodai és iskolai ellátása, rehabilitációs célú foglalkoztatása, más fogyatékos (sajátos nevelési igényű) tanulók ellátása
  • beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő gyermek, tanuló közösségi életbe való beilleszkedését elősegítő foglalkoztatása.

Osztályok/csoportok száma:

 • 9 osztály
 • 2 óvodai csoport
 • 3 napközis csoport

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
217 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
általános iskola: 240 fő óvoda: 50 gyermek

Idegen nyelv tanítása:
angol, német

Pedagógiai hitvallás:
Küldetésünk, hogy tanulóink megismerjék Teremtő Istenünket, aki Fiába, Jézus Krisztusban Atyánkká lett. Ismerjék meg a bibliai történetek mai mondanivalóját, jussanak el az önálló kapcsolatra megtérés által, és váljanak egyházunk hitvalló tagjaivá. Formálódjanak jellemes keresztyén emberekké, akik az egyetemes értékek követői, a magyar haza és nemzet hűséges és áldozatkész polgárai, akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani, továbbadni. Ugyanakkor nevelni kíván más, történelmi egyházak által képviselt értékek megbecsülésére is.

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
Intézményünkben diákönkormányzat működik 4. osztálytól 8. osztályig delegált tagokkal. Havonta ülésezik. Véleményezési jogukat minden területen gyakorolják, rendezvények programok szervezését ötleteikkel és aktív részvételükkel segítik.

Egyéb közlendők:
A 2004/2005. tanévben alapfokú művészeti oktatás indítását tervezzük a következő tanszakokkal:

 • festészet, grafika
 • kerámia, tűzzománc
 • fotó, videó
 • néptánc, társastánc
 • színművészet