Bethlen Gábor Református Tagozatos Általános és Szakiskola és Kollégium, Törökszentmiklós

5200 Törökszentmiklós, Bethlen Gábor út 1.
Telefon: +36 (56) 390-286,
+36 (56) 390-184
Fax: +36 (56) 395-552
www.bethlen-tszentmiklos.sulinet.hu
bethlen@externet.hu

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
Az „iskolai tehetségnevelésért” Alapítvány (adószáma: 19219907-1-16, számlaszáma: 11745066-20004855)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Törökszentmiklósi Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 113.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 56/390-497

A fenntartó faxszáma(i):
+36 56/390-330

A fenntartó honlapjának címe:
www.nagykunref.fw.hu

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
nagykunref@freeweb.hu

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1991

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
Református elemi leány és fiú iskola, 1720

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Az iskolát 1720-ban alapították a törökszentmiklósi reformátusok, 1948-ig, az államosításig folyamatosan református iskolaként működött. 1991-ben az országunkban elsők között kérte és kapta vissza ősi iskoláját az Egyházközség.

Az intézmény közoktatási feladatai:
általános iskolai és szakiskolai képzés

Osztályok/csoportok száma:

 • 30 tanulócsoport
 • 8 napközi otthoni csoport
 • 2 kollégiumi csoport

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
Bevezető szakaszban
első évfolyamon: 76
második évfolyamon: 78
Kezdő szakaszban
harmadik évfolyamon: 81
negyedik évfolyamon: 82
Alapozó szakaszban
ötödik évfolyamon: 70
hatodik évfolyamon: 73
Fejlesztő szakaszban
hetedik évfolyamon: 82
nyolcadik évfolyamon: 60
szakiskola: 9-11.évfolyamon:74

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
Általános iskola 1.-8. évfolyamon: 800 fő
Szakiskola 9.-12. évfolyamon: 160 fő

Idegen nyelv tanítása:
angol, német, latin

Képzési, szervezési sajátosságok:

 • 1-8. évfolyamon számítástechnika, mozgásművészet és testnevelés tagozat, 5-8. évfolyamon tehetségfejlesztő osztály működik.
 • A tanulóknak 75%-a fent említett képzésekben, 25%-uk általános tantervű osztályokba jár. Itt biztosítjuk a roma tanulók részére a cigány felzárkóztató programot.
 • A tehetségfejlesztő osztályok emelt szintű oktatásban vesznek részt. E tagozat térségi beiskolázású.

Pedagógiai hitvallás:
Pedagógusaink arra vállalkoznak, hogy munkájukban az Evangélium tanításában kifejezett értékek meghatározó elvekké váljanak. A gyermeket és adottságait Isten ajándékának tekintjük, ezért a bennük rejlő értékek megtalálása, fejlesztése kötelességünk, ennek elmulasztása bűn. Építünk az évszázadok során kialakult hitbeli örökségre, az ezen alapuló pedagógiai kultúrára, amit továbbfejlesztünk.

Testvérintézmények:
A magyarországi református iskolák

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
A törvényben megfogalmazottak szerint működik.

Egyéb közlendők:

 • Az iskolánk az ECHA tagja, valamint részt veszünk a Magyarországi Tehetség-kutató Társaság munkájában is.
 • A Debreceni Egyetem bázisiskolája vagyunk. (A tehetségfejlesztő szakos hallgatók gyakorlója.)

Az intézményről megjelent főbb írások bibliográfiája:

 • Átfogó program Törökszentmiklóson. Köznevelés, 1989/32.sz.
 • Developing talented children and experiences In: European Journal for High Ability, Bonn, 1991/1.
 • Development of high ability pupils aged 10-14. 2002.