Kaszap Nagy István Református Általános Iskola, Túrkeve

5420 Túrkeve, Kossuth L. út 15.
Telefon: +36 (56) 361-150
+36 (56) 362-281
Fax: +36 (56) 361-150
kaszap.refisk@velnet.hu

Telephely:
5420 Túrkeve, Kálmán király út 2-4.

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Túrkevei Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
5420 Túrkeve, Kossuth L. út 1.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (56)/362-151

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1992

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
1670

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Az iskola történetére vonatkozó első adat 1670-ből maradt fenn. 1733-tól külön tanították a fiúkat és a lányokat. Az első iskolának épült ház 1761-ban készült el, fiúk részére. Az első lányiskola 1775-ben épült. 1792-ben ismét egy fiúiskola épült, ez már téglából. 1790-1812 között a fiúiskola teljes gimnáziumként működött. Az oktatás szín-vonalát az bizonyítja, hogy a tanulókat hét csoportba osztották be. 1800-ban épült a második leányiskola. 1825-ben a régi leányiskola épület helyett új épült. 1842-ban kijelölték a helyét és építési rendeletet adtak ki a harmadik leányiskola építésére is, mely végül 1855-ben épült fel. 1870-ban a Nagy utcai leányiskola helyére új építtetett. 1860-ban felépítették az ún.: Nagyiskolát, amit az első emeletes iskolaépület volt a városban és az egyházmegyében is. Az 1900-as évek elejére kialakult az egyházközség iskolahálózata, melynek részei voltak: 1. Központi emeletek fiúiskola 2. Kistemplom utczai leányiskola 3. Nagy utczai leányiskola 4. Szeles utczai fiúiskola 5. Szeles utczai leányiskola 6. Daru utczai leányiskola 7. Daru utczai fiúiskola Ezeket az épületeket 1948-ban államosították.
A rendszerváltozás után, 1991-ben egy osztállyal beindult az egyházi oktatás. 1992-ben a Kossuth út 15. szám alatti régi iskolaépületünk adott helyet az alsó tagozatnak, 1995-ben a a felső tagozat a Kálmán király úti visszakapott iskolaépületünkbe költözött. 1991-2003 évig terjedő időszakban az állami, közegyházi, külföldi támogatások és a jó gazdálkodás eredményeként az átvételkor zömmel üres tantermek, felvizesedett falak helyett mintegy 30 millió forintos beruházással új tornaterem, korszerűen berendezett tantermek, számítástechnikai szaktanterem (14 gép hálózatra kötve), nyelvi labor, 5000 kötetes könyvtár, parkosított udvar, sportpálya állnak a tanulók rendelkezésére.

Az intézmény közoktatási feladatai:

 • alapfokú oktatás-nevelés
 • kisebbségi feladatok
 • általános iskolai napközis ellátás
 • iskolai könyvtári szolgáltatás
 • diáksport
 • sajátos nevelési igényű tanulók oktatása
 • gyógytestnevelés

Osztályok/csoportok száma:
8 osztály

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
158 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
210 fő

Felvételi követelmény:
Az intézmény pedagógiai programjának, házirendjének az iskola szellemiségének elfogadása.

Idegen nyelv tanítása:
angol, német

Képzési, szervezési sajátosságok:
Az intézmény nagy hangsúlyt helyez az oktató-nevelő munka minőségére, ezen belül az alapkészségek megszilárdítására, tehetséggondozásra, felzárkóztatásra. Magasabb óraszámban tanítjuk az idegen nyelveket. 5-8. osztályban a számítástechnikai oktatást is bevezettük partneri igények alapján.

Pedagógiai hitvallás:
„Ora et labora” „Hittel egységben a jövőért” Az intézményben tanuló különböző képességű, érzelmi feltöltődésű, testi fejlettségű és kultúrájú gyerekek személyiségfejlesztése. A jövő társadalmának hasznos, kiegyensúlyozott, keresztyén értékekkel rendelkező fiatalok nevelése

Nevezetes diák:

 • Madarász Katalin: népdalénekes

Nevezetes tanár:

 • Madarász Károly és felesége, a túrkevei színjátszó kör, népdalkör alapítói

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
DÖK: elnök, tagok, segítő pedagógus

Az intézményről megjelent főbb írások bibliográfiája:

 • Reformátusok Lapja 1993
 • Kevi Hírmondó
 • Túrkeve c. újság
 • Új Néplap 2003 február, 2003 augusztus, 2004 március