Eszenyi Református „Napsugár” Óvoda

Kárpátalja, Ungvári járás, 89461 Eszeny, Petőfi út 67.
Telefon: +380 2122 74-412
Fax: +380 2122 74-424

Az intézmény(vezetés) közérdekű E-mail címe(i):
attila@mail.uzhgorod.ua

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Eszenyi Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
UA-89461, Ungvári járás, Eszeny, Petőfi u. 58.

A fenntartó telefonszáma(i):
00380-31-22-74-4-24

Az intézmény (újra)alapításának éve:
2001

A régi, illetve új intézmény rövid története:
2001. október 15-én megnyitotta kapuit az Eszenyi Református „Napsugár” Óvoda. Immár három éve működik az intézmény, mely államilag bejegyzett és elismert. A gyerekek étkeztetéséről és az óvoda működtetéséről teljes egészében az Eszenyi Egyházközségnek kell gondoskodnia.
Istenre figyelve és Istenben bízva valósulhatott meg az Egyházközségnek ez a nemes és szép törekvése. Az épület, amelyben az óvoda működik, gyülekezetünk parókiája, amelyet 1946-ban az akkori állami vezetés elvett az egyháztól, a benne lakó lelkészt elhurcolták, s Szibériában, egy munkatáborban halt meg. Isten gondoskodásának a jele, hogy visszakaptuk az épületet.
Ekkor merült fel bennünk a gondolat, hogy a gyerekek kiköltöztetése helyett inkább folytassuk az ott folyó munkát, de teljesen más alapokon, élő hitre nevelve a gyermekeket. Egyetlen megoldásként azt látjuk, hogyha a gyermekeket ragadjuk meg, s újraépítjük gyülekezetünket, gyülekezeteinket.
Ezért vágtunk bele egy olyan dologba, amelyről tudjuk, hogy meghaladja erőnket. De bízunk a mi Urunkban, aki a nehéz időkben is megtartott bennünket, aki meg nem szűnik gondoskodni rólunk.
Az épületet belülről sikerült teljesen felújítanunk, most már otthonosabb környezet várja nap mint nap a csöppségeket. Mintegy negyven gyermeknek ad otthont a „Napsugár” Óvoda.

Az intézmény közoktatási feladatai:
Óvodai nevelés

Létszámadatok:
38 fő

Képzési, szervezési sajátosságok:
Óvodánk igyekszik Jézus szeretetét és tisztaságát sugározni úgy, hogy a gyermekekkel induljanak a képmutatás nélküli hit és testvéri szeretet útján.
Nagy hangsúlyt fektetünk a lelki táplálék mellett a gyerekek naponkénti testi fejlődésére is. Ügyelünk arra, hogy óvodásaink naponta négyszer növekedésükhöz szükséges, megfelelő táplálékhoz jussanak. Étrendjük lehetőség szerint tartalmazza a legfontosabb, alapvető élelmiszereket: húst, tejet és gyümölcsöt egyaránt.
Mindezek mellett fontosnak tartjuk a gyermekek támogatását is, amennyiben módunkban áll, némi ruhaneművel és lábbelivel próbálunk könnyíteni a hátrányos helyzetben lévő családokon.

Pedagógiai hitvallás:
Nevelési alapelvünk a Biblia üzenetére épül. A kicsinyek egész napját a keresztyén szellemiség hatja át, az óvónők és más munkakört végző munkatársak egész személyisége tükrözi azt, hogy Kit szolgálnak, és Kit követnek.
„Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki ötöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja.” (1Kor 3,7)