Nagydobronyi Református Líceum

UA-89463, Ungvári járás, Nagydobrony, Alvég u. 5.
Telefon: +380 3122-78-289
Fax: +380 3122-78-289

Az intézmény(vezetés) közérdekű E-mail címe(i):
nagyreflic@parokia.net

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Kárpátaljai Református Egyházkerület

A fenntartó székhelye:
UA-90200 Beregszászi járás, Beregszász, Munkácsi u. 83.

A fenntartó telefonszáma(i):
+380/314-123-460

A fenntartó faxszáma(i):
+380/314-123-460

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
refegyhaz@bereg.uzhgorod.ua

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1995

A régi, illetve új intézmény rövid története:
A Nagydobronyi Református Líceum 1995-ben alakult. Igazgatója Ráti Éva. Az első év felvételi vizsgája alapján, az 1995/1996. tanévet 26 diákkal és 18 tanárral kezdtük. Mivel az intézmény épületekkel nem rendelkezett, így a Nagydobronyi Középiskola régi épületének tantermeit bérelte. A Nagydobronyi Községi Tanács vezetősége a régi óvoda helyiségeit átadta az egyházközség részére, hogy ott kollégiumot hozhassunk lét-re. 1996-ban a Nagydobronyi Gyülekezet támogatásával lehetőség nyílott az étkezde és a fiúkollégium épületének megvásárlására. 1997-ben kibővítettük a lánykollégium épületét.A többszörös túljelentkezés alapján szükségét láttuk a fiúkollégium kibővítésének, s 2000-ben megvásároltuk a főépület melletti, patikának használt épületrészt is.

Osztályok/csoportok száma:
6 osztály

Létszámadatok:
106 fő

Idegen nyelv tanítása:
angol

Képzési, szervezési sajátosságok:
Líceumunk biológia-kémia és fizika-matematika tagozatos. A tanulók az itt töltött három év alatt elsajátítják az ukrán állam által az érettségire kötelező tantervet, ezt bővítjük ki a magyarországi gimnáziumok négyéves tantervével.
2001-től végzős diákjaink alapfokú számítógép-kezelői jogosítványt kapnak, és 2002-től ECDL-képzésben is részesülhetnek.
Iskolánkban heti két órában bibliaismeretet, egy órában egyháztörténelmet, egy órában egyházi ének-zenét tanulnak.
Mivel bentlakásos iskola vagyunk, a diákok minden második héten utaznak haza. Ez lehetőséget ad arra, hogy aktívan részt vegyünk a gyülekezeti életben. Megalakulásunk óta működik líceumunk kórusa, mely évente több gyülekezetben szolgál.
A mindennapi munka, tanulás igeolvasással, imádkozással kezdődik és végződik.
Hagyományaink része a harmadikosok szalagavató ünnepsége.
Az elmúlt években számos sikert könyvelhettünk el egyházi, járási, megyei, nemzetközi versenyeken: kórus, biológia, fizika, matematika, kémia, történelem, földrajz, angol, ukrán, magyar, sport terén.
A felvételizőknek lehetőséget adunk a felkészülésre. Minden évben előkészítő tanfolyamot indítunk a vizsgatantárgyakból, mely lehetőséget nyújt a jelentkezőknek jobban felkészülni a megmérettetésre, és egyben arra is, hogy betekintést nyerjenek iskolánk életébe és megismerkedjenek leendő osztálytársaikkal.
Munkánk során arra törekszünk, hogy diákjaink tanulmányaik befejeztével itthon kamatoztassák tudásunkat.
Az oktatói munkán kívül, nagyon nagy hangsúly fordítunk a nevelésre is. Ebben a munkában Isten igéjére támaszkodva, annak segítségével igyekszünk keresztyén hitre és erkölcsre „nevelni” a fiatalokat.
Vannak közös és csoportos áhítatok, imaközösségi alkalmak. Ezeket az összejöveteleket gyakran a diákok tartják. Nemcsak beszéd által lehet bizonyságot tenni, hogy Krisztuséi vagyunk, hanem főképpen cselekedetekben. Iskolánk tanulói önkéntes diakóniát vállaltak. Szabadidejükben látogatják a faluban élő egyedülálló idős embereket. A tanulók gyakran meglátogatják az Irgalmas Samaritánus Gyermekotthon gyermekeit is.
Jótékonysági rendezvényünk az Adventi Vásár. Ez alkalommal a diákok saját kezűleg készítenek emléktárgyakat, és az értékesítésükből származó összeget a saját maguk által meghatározott jótékonysági célokra használják fel.
Minden nyáron különböző helyeken intenzív nyelvtanfolyamokat szervezünk diákjaink részére angol és ukrán nyelvből.

Pedagógiai hitvallás:
„Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, hanemha én-általam.” (Jn 14,6)