Péterfalvi Református Líceum

UA-90354, Nagyszőlősi járás, Péterfalva, Kossuth u. 1/a
Telefon: +380 3143-46-666

Az intézmény(vezetés) közérdekű E-mail címe(i):
prl@aym.uz.ua

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1995

A régi, illetve új intézmény rövid története:
A Péterfalvi Református Líceum 1995-ben nyitotta meg kapuit. Ebben az évben vásárolta meg a Kárpátaljai Református Egyház kuratóriuma azt az épületet, mely korábban horoggyárként működött.
Intézményünk fennállása óta sok mindent megélt, de a megpróbáltatások közepette is a „megáldalak téged…és áldás leszel” (1Mózes 12,2) vezérige mindig új erőt adott a folytatáshoz. A líceum igazgatói 1995-től a következő személyek voltak: Szilágyi Lajos, Kaszó Irma, Olasz Erzsébet. Jelenlegi igazgatója, Tusa Bocskai Ibolya.
Az első tanévben csupán egy osztályterem készült el és egy földszinti hálószoba a fiúk részére. A lányok a református parókia épületében kaptak szállást.
A szorgos segítő kezek munkájának meglett az eredménye. Az elhanyagolt állapotban megvásárolt épület fokozatosan mind belülről, mind kívülről megszépült, átalakult, bővült. Isten kegyelméből egy új épületszárny is elkészülhetett emeleti osztálytermekkel, földszinti lányszobákkal és tornateremmel. A bővítés azért is volt fontos számunkra, mert míg az első évfolyamon mindösszesen 28 diákunk volt, mostanra ez a szám 87-re gyarapodott. A bővítés előnye az is, hogy külön termet nyithattunk az informatikai oktatásra, és a könyvtár is rendezett körülmények között működhet. Jelenleg a Líceumban 16 tanár és 6 nevelőtanár dolgozik.

Létszámadatok:
87 fő

Felvételi követelmény:
A hozzánk felvételiző diákok írásbeli vizsgát tesznek magyar nyelv és irodalomból, matematikából, összevont szóbelit egyháztörténelemből, bibliaismeretből és egyházi énekből.

Képzési, szervezési sajátosságok:
Intézményünk tanulmányi ideje az általános iskola befejezése után három év. A kötelező állami tantárgyak mellett diákjaink a fentebb említett egyházi jellegű tanokat is elsajátítják. A 2. évfolyamtól diákjaink – választásuktól függően – könyvelői, számítás-technikai, valamint ECDL oktatásban is részesülhetnek. Azoknak a diákoknak, akik a felsőoktatásban szeretnének tovább haladni, lehetőséget biztosítunk arra, hogy foglalkozhassanak a választott tantárggyal. Terveink között van a szakmai oktatás bővítése is (asztalos, hegesztő, dísznövénytermesztő, virágkötő, stb.) A lányoknak lehetőségük van szabás-varrás elsajátítására, a fiúk külön erre a célra berendezett műhelyben tanulhatnak kerékpárt szerelni, de számukra a jövőben traktorvezetés-gépszerelés tanfolyam is indul. Ehhez további bővítésekre van szükség, melyek – hála Istennek – már folyamatban vannak.
A líceum magas követelményeket támaszt diákjaival szemben és elvárja, hogy lehetőségeikhez mérten a legjobb teljesítményt nyújtsák. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy a megszabott közepes átlaghatár alatti eredményei miatt a diák el is bocsátható. A jó előmenetelűeknek kedvezményt adunk, ezzel is motiválva őket a szorgalmas tanulásra. Fiataljaink rendszeresen részt vesznek tantárgyi vetélkedőkön, hazai és külföldi versenyeken, s nagy örömmel tölt el bennünket, hogy helytállnak, gyakran dicséretes és dobogós eredményekkel térnek vissza.
Az iskola a magas követelményrendszer mellett szigorú házirendet gyakorol. A napi programok időhöz kötöttek, ami elősegíti a tanulók jobb időbeosztását, és rendszerességet visz az életükbe. Naponta 7 órájuk van a tanulóknak, majd ezt követi az ebéd. Délután zajlanak a választott órák, szakmai oktatás. A szabadidő eltöltése változatos: a diákok pihennek, sportolnak, többen szeretetszolgálatot végeznek: ebédet visznek idős embereknek, meglátogatnak beteg, magányos gyülekezeti tagokat, rendszeresen felkeresik a Sámuel alapítvány által létrehozott családtípusú gyermekotthont.
Délután 16 órakor veszi kezdetét a szilencium, a felkészülés a következő napra, amely kis szünetekkel, vacsorával, este nyolc óráig tart. A tanulás tanári felügyelet mellett zajlik, kivételek ez alól a legjobb előmenetelű diákok, akik önállóan készülhetnek szobájukban vagy a könyvtárban.
Bár diákjaink eléggé megterheltek, de a felhőtlen szórakozásnak soha nincs akadálya. Hétköznapjainkat gyakran megédesítjük humoros estekkel, vers- és mesemondó vetélkedőkkel, rajzversenyekkel, hangulatos ünnepi műsorokkal, amelyeken tudunk együtt nevetni, örülni és ez által még összeforrottabb lesz a közösségünk. Itt szeretnénk megemlíteni az iskola által szervezett hazai és külföldi kirándulásokat is, amelyek során a diákok megismerkedhettek különböző kárpátaljai és anyaországi helységekkel. Jelentős szerep jut mindennapjainkban a sportnak is: futball és kosárlabda „gimibajnokságok”, különböző sportvetélkedők – elengedhetetlen alkotórészei életünknek. A kreatív diákok részt vehetnek kézügyesség-fejlesztő foglalkozásokon. Az iskolában rendszeresen megjelenik a „Gimivilág”, a líceum és a diákok életét bemutató diákújság.
A magas tanulmányi követelmények mellett nagy gondot fordítunk diákjaink lelki nevelésére. Fontos számunkra a közösségi szellem kialakítása, a diakóniai szolgálat jelentőségének „beültetése” a fiatalok szívébe. Nevelésünk egyik fő célja: megismertetni velük az Istentől kapott, tiszta élet lehetőségét, odaszeretni őket az Úrhoz, hogy megtapasztalják: „hittel magas hegyet mozdíthatsz el”. Az Úrban bízva másképp látják majd az életet, így problémáik sem áthatolhatatlan akadályok, hanem próbakövek, melyek előre visznek, kitartásra és helytállásra tanítanak. A nevelési folyamat szerves részét képezik a fiatalok között végzett szolgálatok: ifjúsági órák, bibliakörök, imaközösségek, reggeli és esti áhítatok, személyes beszélgetések. A szolgálatban jelentős részt vállalnak a fiatalok is. Minden hónapban előadókat hívunk líceumunkba, akik különböző témákról nyújtanak felvilágosítást diákjainknak.
Az intézmény fennállása óta működik iskolánk kórusa. Repertoárjukban klasszikus kórusművek, egyházi énekfeldolgozások és ifjúsági énekek egyaránt megtalálhatók. A színvonalas munka a karmestertől és a diákoktól egyaránt sok akaraterőt és odaszánt időt igényel. A kórus, amelyhez alkalomadtán a líceum színjátszó csoportja is csatlakozik, nemcsak ünnepségeinken, hanem a közeli és távolabbi gyülekezetekben, s több alkalommal a határon túlon is hirdeti Isten dicsőségét és irántunk való szeretetét.
Líceumunk gyakran ad otthont különböző rendezvényeknek: keresztyén ifjúsági és fel-nőtt konferenciáknak és mezőgazdasági találkozóknak. Nyaranta kerül sor az angol és ukrán nyelvtáborok lebonyolítására, amelyekre külföldről is érkeznek lelkes, segítőkész fiatalok. Így lehetőség nyílik az élő nyelvi közegben való tanulásra.

Testvérintézmények:

  • Krabbendijkei Kálvin Kollégium
  • Gödöllői Református Gimnázium