Szolyvai Református Egyházi Óvoda

UA-89300 Kárpátalja, Szolyva, Lomonoszov út 14.
Telefon: +380 31-33-733-41
+380 31-33-211-46

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Kárpátaljai Református Egyházkerület

A fenntartó székhelye:
UA-90200 Beregszászi járás, Beregszász, Munkácsi u. 83.

A fenntartó telefonszáma(i):
+380/314-123-460

A fenntartó faxszáma(i):
+380/314-123-460

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
refegyhaz@bereg.uzhgorod.ua

Az intézmény (újra)alapításának éve:
2002

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Szolyva kis város, kb. 23000 lakossal. A magyarság létszáma meghaladja az 1000 főt. Sok a vegyes házasság (ukrán, magyar), minek következtében a családban az ukrán lesz a domináns nyelv. A magyarság önazonosságának megtartása veszélyben forog, csak a református, valamint a katolikus szertartás keretén belül van lehetőségük gyakorolni anyanyelvüket. Eddig a gyerekek magyar nyelven folyó oktatása csak a vasárnapi iskolák fakultatív óráin volt lehetséges, valamint a református óvodában heti két alkalommal.
2002 szeptemberében a Szolyvai 2. számú Általános Iskola keretén belül magyar nyelvű osztály nyílt 12 gyerekkel, akinek a Szolyvai Református Óvoda biztosít tantermet. Az óvodát 1999-től a Kárpátaljai Református Egyházkerület tartja fenn, állami támogatásban nem részesül.
2003-ban a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetségnek (KMPSZ) köszönhetően elindult az anyanyelv megőrzési program, mely célul tűzte ki a szórványvidéken való magyar nyelvű oktatást. A program megvalósításához természetesen szükség volt egy intézményre. A KMPSZ és a Szolyvai 2.számú Általános Iskola közös megegyezése alapján az újonnan induló osztály az említett oktatási intézményhez tartozik. Az oktatás jellegét tekintve állami jellegű, viszont elhelyezkedését tekintve egyházi, mivel a Szolyvai Református Óvoda ad otthont számára.
2003-ban szintén indult első osztály, s az óvodában is elkezdődött a magyar nyelvű oktatás. Jelenleg 12 másodikos, 11 első osztályos és 25 óvodás gyerek részesül magyar nyelvű oktatásban.
A gyerekeket a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola volt hallgatói, Kertész Zsuzsanna az első osztályt, Mitro Henrietta pedig a második osztályt tanítják. A nevelőtanár Bajzuk Viktória óvónő.
Az óvoda és iskola igazgatónője: Plutyinszka-Gerzsenyi Irén.

Pedagógiai hitvallás:
„Azt a nyelvet és lelket, melyet örökbe kaptunk, csorbítatlanul új szellemmel fényezve, át kell adnunk utódainknak.” (Kosztolányi Dezső)