„Csemete” Református Magyar-angol Óvoda

400161 Kolozsvár, Paris utca 13., Kolozs megye, Románia
Telefon: +40 264-594928
+40 745-518041
+40 745-896342
Fax: +40 264-594928
csemete1@yahoo.com

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
Csemete Alapítvány – Fundaţia Csemete (adószám: 11353180, IBAN számlaszám: RO94 RNCB 2290 0000 1170 0001)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Csemete Alapítvány – Fundaţia Csemete

A fenntartó székhelye:
400161 Kolozsvár, Paris utca13. Kolozs megye, Románia

A fenntartó telefonszáma(i):
+40 264-594928 +40 745-518041 +40 745-896342

A fenntartó faxszáma(i):
+40 264-594928

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
csemete1@yahoo.com

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1997

A régi, illetve új intézmény rövid története:
A román állam 1997 nyarától tette lehetővé egy új törvény elfogadása által a felekezeti óvodák újraindítását, és azon az őszön alakult meg a Csemete Református Óvoda Kolozsváron, mely egyben az első hivatalosan bejegyzett keresztény óvoda volt Romániában. Az óvoda alapítását régóta terveztük, de az anyagiak és a székhely hiánya hosszú ideig megakadályoztak a kezdésben. Kolozsváron fokozottan szükség volt a felekezeti oktatásra óvodai szinten, hiszen 1990 óta az elemi és középiskolában már folyt vallásos oktatás, de minden-ki megfeledkezett valahogy az óvodai szintű oktatásról, illetve a kisgyermekekről.
A kezdeti nehézségek után sikerült megvásárolni a berendezési tárgyakat. A Csemete óvoda keresztény szellemben neveli azokat a gyermekeket, akiknek szülei igényt tartanak erre. Pillanatnyilag három csoportunk van. Évről-évre több kihívással nézünk szembe, melyeknek igyekszünk megfelelni. Játszóteret építettünk és próbáljuk minél jobban felszerelni a gyermekek örömére. Veteményes kertet gondoztunk együtt a gyermekekkel, hogy megmaradjon a természettel való kapcsolatuk, és városi gyermekek lévén ne távolodjanak el a természettől. A kezdeti négy órás program mellett napközit is indítottunk. A gyarapodó gyermeklétszám miatt szeretnénk növelni a befogadóképességet, ezért nagyobb óvoda építésébe kezdtünk bele 2004 májusától.
Hetente egyszer délután zeneóvodát tartunk, ahova az alaposabb zenei oktatást igénylő gyermekek járnak az egész városból. Kismama klubot is indítottunk, ahol az anyukák kötetlen keretek között találkozhatnak, véleményt cserélnek, megosztják tapasztalataikat és előadásokat hallgatnak. Havonta továbbképzőt szervezünk a református óvónők számára, amelyen a kolozsvári és környékbeli óvónők vesznek részt, különböző témákat tárgyalnak meg és igyekeznek lépést tartani a pedagógia fejlődésével. 2003 nyarán a Nevelési és Kutatásügyi Minisztérium akkreditálta a Csemete Református Óvodát, és azóta az állam hivatalos elismerésével működik.

Osztályok/csoportok száma:
3

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
31 gyermek (4 kiscsoportos, 15 középcsoportos, 12 nagycsoportos)

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
40 gyermek [jövőre 80] (10 kiscsoportos, 15 középcsoportos, 15 nagycsoportos)

Felvételi követelmény:
Egészséges, korának megfelelő fejlettségi fokkal rendelkező, három és hat év közötti szoba-tiszta csemete, akinek szülei keresztény oktatásban szeretnék részesíteni gyermeküket.

Idegen nyelv tanítása:
angol (és román)

Képzési, szervezési sajátosságok:
Havonta óvónői továbbképzőt tartunk a kolozsvári és a környékbeli református óvónőknek, ahol a tanerők friss szakmai könyveket ismertetnek, szakelőadásokat hallgatnak, és szakmai kérdéseket beszélnek meg. Az óvónők közös reggeli csendességgel kezdik a napot. A gyermekek szabad játéka után a tevékenység imádsággal kezdődik. Hetente egyszer vallásórát tartunk, amely segít annak a hangulatnak a kialakításában, melyben egészséges hitű gyermekek cseperednek fel.

Pedagógiai hitvallás:
A nevelés már az anya méhében kezdődik. Minden gyermek Isten ajándéka, akire úgy vigyázunk, mint ideiglenesen ránk bízott kincsre. Biztosítjuk a harmonikus, életkorának megfelelő érzelmi, értelmi és testi fejlődést. Tiszteletben tartjuk a gyermek személyiségét, ugyanakkor feladatunknak ismerjük fel annak alakítását. A formálás eszköze a játék és a gyermekközpontú nevelés és oktatás.

Testvérintézmények:

 • kolozsvári Montessori Óvoda
 • kolozsvári Bulgária telepi Református Óvoda
 • szatmárnémeti Református Óvoda
 • berettyóújfalui Szivárvány Református Óvoda
 • doorni Református Óvoda
 • Wijk bij duurstedei Református Óvoda

Egyéb közlendők:
Az óvodai tevékenységet missziónak is tekintjük, mert nem minden egyes szülő illetve gyermek hitét gyakorló keresztény. Számukra megfelelő keretet szeretnénk biztosítani az Istenhez való visszatalálás folyamatában. Fontosnak tartjuk a színvonalas oktatás ötvözését a református keresztény neveléssel.

Az intézményről megjelent főbb írások bibliográfiája:

 • Erdélyi Napló, Metz A. Márton: „Csemeteültetés Kolozsváron”, 1997. november 11., 5. o.
 • Szabadság: „Évnyitó a templomban”, IX. évf. 238. szám, 1997. október 14., 1. o.
 • Üzenet, Kovács Lajos: „Látogatóban a „Csemete" Református Óvodában”, X. évfolyam, 6. szám, 1999. március 15., 4. o.
 • Szabadság, László Bakk Anikó: „Zeneóvoda – 2002, ötvenegyedik évjárat”, XIV. évf. 227. szám, 2002. október 2., 2. o.
 • Szabadság, László Bakk Anikó: „Ötvennegyedik helyett az 51. zeneóvodai évfolyam”, XV. évf. 122. szám, 2003. június 3., 2. o.
 • Szabadság, Szabó Csaba: „Akkreditálták az első református egyházi óvodát. Játékállapotba(n) cseperedett fel a Csemete óvoda”, XV. évf. 142. szám, 2003. június 26., 1-5. o.
 • Üzenet, Sándor Boglárka Ágnes: „Napközire lenne igény. Jó kezekben a kolozsvári csemeték”, XV. évfolyam, 4. szám, 2004. február 15., 1-3. o.
 • Szabadság, László Bakk Anikó: „Zeneóvoda”, XVI. évf. 231. szám, 2004. október 2., 2. o.