Kolozsvár-Tóvidéki Református Általános Iskola és Óvoda

400598 Kolozsvár, Maros u. 27., Kolozs megye, Románia
Telefon: Iroda: +40 264 555-952
Mobil: +40 745 517-189
Fax: +40 264 442-745
viskys@from.ro

Az intézmény rövidített elnevezése:
Montessori Iskola és Óvoda

Az intézmény rövidített elnevezése:
Montessori Iskola és Óvoda

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Tóvidéki Református Egyházközség Kolozsvár

A fenntartó székhelye:
400598 Kolozsvár, Maros u. 27. Kolozs megye, Románia

A fenntartó telefonszáma(i):
+40 264 442-745

A fenntartó faxszáma(i):
+40 264 442-746

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
akozma@mail.dntcj.ro

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1999. óvoda, 2000. elemi, 2005. gimnázium

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Mintegy 12 család 14 éven át álmodta ezt az intézményt. A Kolozsvár – Tóvidék 10.számú Református Gyülekezet teret adott kezdeményezésünknek, és ő lett intézményünk alapító jogi személye is.
Vegyes csoportú óvodánk, valamint az I-II osztályok a templom alagsorában működnek, míg a III-V osztályok számára termet bérelünk egy állami iskolában. Egy modern, napfényes épület tervezési szakaszában vagyunk. Telkünk már van. Sajátosságunk az egyéni fejlesztés, kreativitás központú tanítás szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek, valamint tanulási zavarokkal rendelkező gyerekek integrációja.

Az intézmény közoktatási feladatai:
Egyedüli református elemi iskola vagyunk egész Kolozs megyében. Ugyanakkor az egyénre szabott, fejlesztő és kreatív tanulás mozgatórugója.

Osztályok/csoportok száma:
I-V. osztályok +óvodai kis- és nagycsoport

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
Óvodai kiscsoport: 13 gyerek, óvodai nagycsoport: 16, I. oszt.: 7, II. oszt.: 10, III. oszt.: 7, IV. oszt.: 4, V. oszt.: 11

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
Óvoda: 30, I-V. oszt.: 17 gyerek osztályonként (A 2004-2005-ös tanévtől kezdve. Eddig osztatlan osztályokkal dolgoztunk.)

Felvételi követelmény:
A szülők minimum szimpatizánsok legyenek a keresztény hittel.

Idegen nyelv tanítása:
román, angol az I-IV. osztályokban, német nyelv az V. osztálytól

Képzési, szervezési sajátosságok:
Egyéni fejlesztést valósítunk meg, Montessori pedagógiai elemek felhasználásával.

Pedagógiai hitvallás:
Karácsony Sándor nyomdokaiban járva, hisszük hogy a gyermek autonómiájának meg-teremtése az oktatás és nevelés folyamatában a teremtő Istennel való találkozás elengedhetetlen feltétele. A gyermek egyéni kibontakozását, egyéniséggé való alakulását, önmaga felelős vállalását követjük mind módszerünk (Montessori pedagógiai elemek), mind református nevelési hagyományaink megőrzése által. Szakmailag jól felkészült, felelős, hitüket vállaló, és személyes módon megvalló embereket szeretnénk nevelni.

Testvérintézmények:
The Sewer School, Harskamp, Hollandia