Baczkamadarasi Kis Gergely Református Líceum, Székelyudvarhely

535600 Székelyudvarhely, Márton Áron tér 2., Románia
Telefon: +40 266-219766
Fax: +40 266-219766
www.refkol.nextra.ro
tzsolt@refkol.nextra.ro

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
Tehetség és Szorgalom Alapítvány
2511.1-5111.2 EUR
2511.1-5111.4 USD

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Primaria Odorheiu-Secuiesc

A fenntartó székhelye:
535600 Székelyudvarhely, Városháza tér 5. Románia

A fenntartó telefonszáma(i):
+40 266-218382 +40 266-218145

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1994

Az intézmény református előd-jének elnevezése, illetve alapításá-nak éve:
Református Kollégium, 1670

A régi, illetve új intézmény rövid története:
A Székelyudvarhelyi Református Kollégiumot (mai nevén: Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium) 1670-ben alapította Bethlen János, Apafi Mihály kancellárja. E célból 1000 aranyat adományoz.
Az iskola látványos fejlődése Baczkamadarasi Kis Gergely rektorsága alatti időre tehető (1768-1787). Kis Gergely 1770/1772 között újjáépíti és bővíti az iskolát, amit száz évvel később, 1886-87-ben kibővítnek.
1911-12-ben elkészül a Kollégium új épülete, amelyikbe az I. Világháború után, 1927-ben a Nagyenyedi Református Tanítóképző költözik.
A második világháború átvészelése után, 1948-ban szűnik meg a Református Kollégium, amikor a Tanügyi Rendszer megszüntette az egyházi iskolákat, és minden javukat államilag eltulajdonította.
Az iskola újraindulásának éve: 1994.
Az Erdélyi Református Egyházkerület és helyi önkormányzat egyezsége szerint 2002.őszétől az iskola saját, felújított épületén belül működhet, noha jogilag a mai napig nem tért vissza az egyház tulajdonába.
2002. októberében a Gimnázium felvette a Baczkamadarasi Kis Gergely nevet, 2003-banitt került megrendezésre a Kárpát-medencei Magyar Református Középiskolák VIII. Találkozója. Újkori fennállásának 10. évfordulóját 2004. szeptember 18-án ünnepli. A Gimnázium Igazgatója: Tőkés Zsolt; Lelkésze: Bekő István.

Osztályok/csoportok száma:
7

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
Tanárok száma: 22
Diákok száma: 191
Egyéb alkalmazott: 5

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
28 hely filológia osztályba, 28 hely informatika osztályba

Felvételi követelmény:
Az informatika osztályba való bejutás nem igényel külön egyházi szakfelvételit. Az általános iskola utáni képességvizsga eredménye alapján a diák választhatja a Református Gimnáziumot. A filológia osztályba egyházi felvételi vizsga is van, Szentírásismeretből és egyházi énekből. A felvételi jegy, a képességvizsga jeggyel együttesen adja a bejutás eredményét.

Idegen nyelv tanítása:
angol, német

Pedagógiai hitvallás:
Ravasz Lászlóval, iskolánk egyik tanítványával mondjuk: „Amelyik nemzet nem gondoskodik ifjairól, nem méltó a jövendőre”. Tudatában vagyunk annak, hogy az Ige egy-házában a szónak, a tanulásnak nagyon fontos szerepe van. Ezért felelősségüknek és küldetésünknek tekintjük, hogy gyermekeinket istenfélelemre és emberségre neveljük. Mert, aki jelenleg tanul, holnap, a jövőben egyházunk és társadalmunk felnőtt tagja lesz.

Nevezetes diák:

 • Cserei Mihály (1667-1756, Történetíró),
 • Benkő József (1740-1814, Történetíró),
 • Feleki Miklós (1818-1902, Színész, Író),
 • Orbán Balázs (1829-1890, székely báró, író),
 • Gyertyánffy István (1834-1930, neveléstudományi író),
 • Felméri Lajos (1840-1894, pedagógiai szakíró),
 • Bartha Miklós (1847-1905, Szónok, politikai író),
 • Benedek Elek (1859-1929, író, irodalomszervező),
 • Fülöp Áron (1861-1920, Könyvtárigazgató),
 • Vajda Ferenc (1865-1938, Történetíró, folklorista, egyházi író),
 • Seprődi János (1874-1923, Zenei író, népdalgyűjtő),
 • Ravasz László (1882-1875, egyházíró),
 • Viski Károly (1883-1945, író, etnográfus),
 • Bartha Károly (1889-1956, tanár, etnográfus, nyelvjáráskutató),
 • Palló Imre (1891-1978, kiváló dal és operaénekes),
 • Bakk Elek (1899-1972, orvosi szakíró),
 • Csanádi György (1895-1952, költő, hangjátékíró, rádiórendező),
 • Ifj. Dávid Gyula (1928-, irodalomtörténész),
 • Bene József (1903-1986, képzőművész),
 • Rajk László (1909-1949, politikus),
 • Kányádi Sándor (1929-, költő, műfordító),
 • Toró Tibor (1931-, atomfizikus).

Nevezetes tanár:

 • Borosnyai Lukács (1694-1760, egyházi író),
 • Szigethi Gyula Mihály (1759-1837, helytörténeti író, drámaíró,),
 • Csorja P. Ferenc (1782-1843, tankönyvíró, műfordító),
 • Ifj. Bodola Sámuel (1790-1866, egyházi író),
 • Magyarosi Szőke József (1793-1866, író),
 • Szabó György (1808-1870),
 • Kiss Ferenc (1816-1887, iskolatörténet író),
 • Szakács Mózes (1828-1894, pedagógiai lapszerkesztő, író),
 • Bod Károly (1848-1926, közíró),
 • Gönczi Lajos (1852-1929 természettudomány és irodalomtörténet író),
 • Szabó András (1871-1957, műfordító),
 • Haáz F. Rezső (1883-1958, etnográfus, képzőművész)

Testvérintézmények:

 • Groningeni Református Kollégium
 • Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma
 • Pápai Református Kollégium Gimnáziuma
 • Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
A Diákönkormányzatnak választott Elnöke és minden osztályból küldötte van.

Egyéb közlendők:
Bővebb információ érdekében hívja a Gimnázium Titkárságát, vagy látogassa meg a www.refkol.nextra.ro honlapot!

Az intézményről megjelent főbb írások bibliográfiája:

 • Pálfalvi Pál: A Székelyudvarhelyi Református Gimnázium Története. Református Szemle 2003
 • A Székelyudvarhelyi Református Gimnázium jeles Tanárai és Diákjai. Reformá-`tus Szemle 2003/1