Országos Református Szociális Módszertani Intézet Fogyatékosok Ápoló-Gondozó Otthona

2700 Cegléd, Bercsényi u. 5.
Telefon: +36 (53) 310-653,
+36 (53) 501-021
Fax: +36 (53) 310-653
refgyo@netelek.hu

Telephely:
2700 Cegléd, Batthyány u. 15.

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
„AGAPE” Alapítvány (adószám: 18674145-1-13; számlaszám: 11742025-20058878)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Magyarországi Református Egyház Zsinata, Szeretetszolgálati Iroda

A fenntartó székhelye:
1146 Budapest, Hungária krt. 200.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (1)/460-0747

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (1)/460-0747

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
refdiako@axelero.hu

Az intézmény (újra)alapításának éve:
2002

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
Református Egészségügyi Gyermekotthon, alapítva: 1951

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Az otthont a Magyarországi Református Egyház Zsinata tartja fenn. 1951 óta működik,1951-1963 között egészséges árva gyermekek ápolásával, gondozásával foglalkozott.1963. óta súlyos értelmi és halmozottan sérült 1-18 év közötti gyermekek ápolása, gondozása a feladat.
Kezdetben nehéz körülmények között folyt a munka. 1986-tól folyamatos fejlesztésekés bővítések folytak intézményünkben, melyek gondozottaink jobb ellátását szolgálják. Elkészültek az új lakószobák; gyógypedagógiai, konduktori, óvónői foglalkoztatószobák, terápiás helyiség, valamint az új orvosi rendelő. Gondozottaink szép, világos nappali szobákban töltik mindennapjaikat.
Jelenleg 75 lakója van intézményünknek 2 telephelyen. A mindennapok egyéni és kis-csoportos foglalkozásokat takarnak, melyek figyelembe veszik a gyermekek életkorát és sérülésük jellegét. A célzott fejlesztés mellett szabadidős tevékenységeket szervezünk, melyek a szabadidő minél értelmesebb és színesebb eltöltését szolgálják.
Az adott szakmai és tárgyi feltételek lehetővé tették számunkra, hogy 2002. március 1-től a Református Egyház Módszertani Osztálya nálunk működhessen.
Így intézményünk felvállalta a református egyház fenntartásában működő szociális intézményeknek való szakmai segítségnyújtást is.
Az intézményben dolgozó valamennyi munkatárs és a vezetés nyitott a változásokra, új szak-mai kihívásokra, amelyek a segítő kapcsolatot és ellátást pozitív irányban előremozdítják.

Az intézmény közoktatási feladatai:
a képzési kötelezettségen belül: korai fejlesztés, fejlesztő felkészítés

Osztályok/csoportok száma:
6 gondozási csoport

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
korai fejlesztés 7 fő, fejlesztő felkészítés 49 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
Az intézmény működési engedélye alapján a betölthető férőhelyek száma: 75 fő

Felvételi követelmény:
szakértői javaslat alapján halmozottan sérült gyermekek

Idegen nyelv tanítása:
A gyermekek hat gondozási csoportban vannak elhelyezve. Egyéni és kis csoportos (max. 4 fő) fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt, fejenként heti 5 órában. A gyermekek gondozását, ápolását ápolónők, szociális gondozók látják el, fejlesztésükben gyógypedagógus, konduktor, gyógypedagógiai asszisztens, óvodapedagógus szak-emberek vesznek részt.

Testvérintézmények:
református egészségügyi gyermekotthonok

Az intézményről megjelent főbb írások bibliográfiája:

  • Az intézmény saját tájékoztató füzete
  • A Magyarországi Református Egyház fenntartásában működő szociális intézmények tájékoztatója 2002.
  • A Magyarországi Református Egyház fenntartásában működő szociális intézmények tájékoztatója 2004.
  • Az Országos Református Szociális Módszertani Intézet Módszertani Hírlevele