Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona

4029 Debrecen, Pacsirta u. 51.
Telefon: +36 (52) 530-027, (52) 530-028
Fax: +36 (52) 530-027
immanuel@enternet.hu

Az intézmény rövidített elnevezése:
Immánuel Otthon

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
Immánuel Alapítvány (adószám: 19123350-1-09, számlaszám 11609005-0365090009000000)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
4026 Debrecen, Piac u. 4-6.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (52)/412-694

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (52)/412-694

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1991

A régi, illetve új intézmény rövid története:
A Nagytemplomi Református Egyházközség 1991-ben hozta létre az Immánuel Otthont. Megalakulásakor, sőt jelenleg is Debrecenben ez az egyetlen többfunkciós nappali intézmény halmozottan sérült gyerekek, fiatalok számára. Az Otthon 1991-ben csupán három használható teremmel nyitotta meg kapuit. Kezdetben csak 14 gyermek látogatta az Otthont, ahol 4 munkatárs dolgozott. Az eltelt idő során végrehajtott fejlesztésnek köszönhetően sokat bővült és gyarapodott az intézmény.

Az intézmény közoktatási feladatai:

  • képzési kötelezettek fejlesztő felkészítése,
  • tanulásban és értelmileg akadályozottak osztályozó vizsgára felkészítése

Osztályok/csoportok száma:
6 csoport

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):

  • Fejlesztő felkészítés: 15 fő, osztályozó vizsgára felkészítés: 17 fő.
  • Felvehető gyermekek létszáma: fejlesztő felkészítés: 15 fő, osztályozó vizsgára felkészítés. 17 fő.

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):

  • fejlesztő felkészítés: 15 fő,
  • osztályozó vizsgára felkészítés: 17 fő.

Felvételi követelmény:
Mivel minden gyermek képezhető, nincs felvételi követelmény. A felvétel a Gyógy-pedagógiai és Szakértői Bizottság véleménye alapján történik. A felvételt akadályozó tényező az olyan súlyos egészségi állapot, ami már nem teszi lehetővé a fejlesztést, oktatást. Az igény nagy, akiket helyhiány miatt nem tud felvenni az intézmény, azok várólistára kerülnek.

Képzési, szervezési sajátosságok:
Az Otthon közoktatási és egészségügyi feladatot is ellátó nappali szociális intézmény. Jelenleg 48 fő, többnyire halmozottan sérült gyermek és fiatal jár az Otthonba, ebből 32 fő részesül közoktatási ellátásban. A tanulásban akadályozott, és értelmileg akadályozott gyerekek 4 kis létszámú összevont iskolai osztályban tanulnak. Az elsajátítandó tananyagot pedagógusok, gyógypedagógusok adaptálják az egyéni lehetőségeknek megfelelően. A képzési kötelezett gyermekek fejlesztő felkészítése egyéni és csoportos formában szintén kis létszámú csoportokban történik gyógypedagógusok vezetésével. A pedagógusok munkáját gyógypedagógiai asszisztensek segítik.

Pedagógiai hitvallás:
Küldetésünknek tekintjük, hogy gyermekeinket, a hozzájuk igazított módszerekkel hozzásegítsük, hogy önmagukból minél többet megélhessenek, minél önállóbb és gazdagabb életet élhessenek lehetőségeiken belül. Keresztény hitünket megélve, a szeretet légkörében igyekszünk ehhez az alapokat biztosítani.