Magdaléneum Református Egészségügyi Gyermekotthon

4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 160.
Telefon: +36 (42) 443-000
Fax: +36 (42) 369-603
magdal@enternet.hu

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
Magdaléneum Alapítvány (adószám: 18805848-1-15, bankszámlaszám: 1174400320925699)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Magyarországi Református Egyház Zsinata, Szeretetszolgálati Iroda

A fenntartó székhelye:
1146 Budapest, Hungária krt. 200.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (1) 460-0747

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (1) 460-0748

Az intézmény rövid története:
A Magdaléneum 1941-ben alakult otthontalanná vált leányok számára. A nevét Mária Magdalénáról kapta, ezzel is kifejezve, hogy Jézus Krisztus a legnagyobb mélységből is ki tudja szabadítani az elesett embert.
Intézményünk 1851-től fogad értelmileg és halmozottan sérült gyermekeket. Otthonunk Nyíregyházán szép lakókörnyezetben található. Felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül az ország egész területéről fogadunk gyermekeket. Otthonunk 90 férőhelyes. Lakóink lelki, fizikai és értelmi fejlődésének elősegítését elsőrendű feladatunknak tartjuk. Ebben a munkában lelkész, óvónő, gyógypedagógus, gyógypedagógiai rehabilitációs konzultáns, ének-zene tanár, gyógytornász, népitánctanár, szociális munkás, bel-gyógyász, gyermek- és idegszakorvos, valamint gyógypedagógiai asszisztensek és ápolók, gondozók vesznek részt.
Református gyülekezeteink évtizedek óta imádkozó és segítő szeretetükkel ölelnek körül bennünket. Különösen áldottak a személyes találkozások gyülekezeteink tagjaival egy-részt a Magdaléneumban, másrészt gyülekezeti kiszállások alkalmával. Gyermekeink mindennapi életét egyrészt intézményen belüli rendezvényekkel (egyházi ünnepeinkhez kapcsolódó ünnepségek, ifjúsági csendesnapok, névnap-születésnap, tavaszköszöntő, gyermeknap), másrészt intézményen kívüli szabadidős programok (sérült fiatalok kulturális és sportrendezvényein való részvétel, színházi előadások, valamint vadaspark látogatása, üdülések, kirándulások) szervezésével igyekszünk szebbé, boldogabbá tenni.
Mint egy megvalósult álomra, úgy tekintünk a 2001. óta működő, 10 férőhelyes lakó-otthonunkra, amely a Magdaléneum, mint központi intézmény keretei között működik.
Ebben a 6 szobás sorházi lakásban ép környezetbe integráltan élhetnek értelmileg akadályozott lakóink. Ők 8 éven át tanulták és gyakorolták az önálló életvitelt a tetőtérben kialakított szobákban.
Gondviselő Istenünk szeretetét naponta megtapasztaljuk.
„Az együttszenvedés átélésével egyidejűleg az együttörülés képessége is megadatik.”
(Albert Schweitzer)