Református Pedagógiai Szakszolgálat

6400 Kiskunhalas Szilády Áron u. 2
Telefon: +36 (77) 423-130
Fax: +36 (77) 423-130
gyerekhaz@atrtnet.hu

Az intézmény rövidített elnevezése:
Református Pedagógiai Szakszolgálat (RPSZ)

Az intézmény mellett muködo alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
„Wigerda Alapítvány az Eltérő Fejlődésű Gyermekekért” (adószám:18364743-1-03; számlaszám: 11998408-06393931-10000018)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Magyarországi Református Egyház Zsinata

A fenntartó székhelye:
1146 Budapest, Abonyi u. 21.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (1)/460-0710

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (1)/460-0711

A fenntartó honlapjának címe:
www.reformatus.hu

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
zsinat.oktatas@zsinatiiroda.hu

Az intézmény (újra)alapításának éve:
2000

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Az intézmény 4 éve működik, a munkatársak száma 3-ról 10-re emelkedett. Tanéven-ként 5-10 iskolával növekszik az RPSZ munkáját igénylő intézmények száma. Intézményenként 10-15 gyerek szorul segítségre.
A korai fejlesztés és a fejlesztő felkészítésben részesülő gyerekek Kiskunhalason igényelhetnek ellátást egy szociális intézményben, amely 2001 óta működik.

Az intézmény közoktatási feladatai:
Az RPSZ országos feladatot lát el. Az alapító okirat szerint az alaptevékenysége: A Magyarországi Református Egyház hitelveinek és hagyományainak szellemében:

  • szakmai és pedagógiai segítségnyújtás az érzékszervi-, mozgás-, értelmi-, és halmozottan sérült gyermekek fejlesztéséhez nevelés, oktatásához,
  • az őket nevelő szülők, pedagógusok szaktanáccsal és információval való ellátása,
  • sérült emberek társadalmi integrációjának elősegítése,
  • ezen belül kiemelten biztosítja a Református Egyház közoktatási intézményeiben nevelkedő és tanuló gyerekek várható vagy létező tanulási nehézségeinek kezelését, szüleiknek és az őket nevelő és oktató pedagógusoknak a szaktanácsadást és a megfelelő információkat . Az alapító okiratban foglaltak alapján feladatunk az egész ország területén, református fenntartásban működő, közoktatási intézményekben tanulási, viselkedési zavarral küzdő, vagy veszélyeztetett gyermekek, pedagógusaik, és szüleik segítése a nevelési, tanítási és tanulási, feladatok ellátásában. Az óvodák és iskolák a tanév rendjében mindenkor kérhetik munkatársaink együttműködését feladataik ellátásában.
  • Kiskunhalason a közoktatási törvény rendelkezései szerint, módunkban áll biztosítani fejlesztést azoknak a csecsemő illetve 1-5 éves korú gyermekeknek, akiknek szülei időben kérnek segítséget a fejlődési problémák megelőzésére. Ez a közoktatási ellátás a korai fejlesztés.
  • Székhelyünkön biztosítani tudjuk még azoknak a gyerekeknek a fejlesztését, ok-tatását, akiknek fejlődése halmozottan és súlyosan hátráltatott, pedagógiai ellátásuk a közoktatás egyéb formáiba nem beilleszthető. Az ő közoktatási ellátásuk a fejlesztő felkészítés.

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
57 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
Korai fejlesztésre 50 fő Fejlesztő felkészítésre 50 fő A Református közoktatási intézményeknél ellátott gyerekek száma nincs meghatározva.

Felvételi követelmény:
A közoktatást segítő tevékenységünk, egyelőre kizárólag a református közoktatási intézmények ellátása. A korai fejlesztést és a fejlesztőfelkészítést kérheti bárki felekezeti hovatartozástól függetlenül. A várólistáról való lekerülés esetében előnyt élveznek a református egyházhoz tartozó szülők gyermekei. A jelentkezés és az első vizsgálat után, amennyiben szükséges biztosítjuk a foglalkozásokat előre megbeszélt időpontokban, egy vagy több szakembernél, valamint igény szerint az ellátást a Gyermekházban. Be-utaló nem szükséges.

Képzési, szervezési sajátosságok:
Óvodánként és iskolánként gyakran 8-16 gyermek felmérését, a fejlődésük követését, pedagógusaik munkájának segítését tudjuk vállalni. Vannak olyan iskolák is, ahol 30-on felül van a segítséget igénylő gyermekek száma. Folyamatban van új programunk kialakítása, melyben heti 5 órában megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező szakembereket fogunk biztosítani az intézmények helyszínén, függetlenül a Kiskunhalastól való távolságtól. Kiskunhalasi székhelyünkön az igények függvényében rendszeres heti foglalkoztatást 85 gyermeknek tudunk biztosítani. Terveink és a felmerülő igények szerint a távolabbról érkezők számára negyedévenként hetes illetve kéthetes beosztásban tudunk fejlesztéseket biztosítani. Ebben a programban a létszámot elsősorban az igények és az elszállásolási lehetőségek alakítják. Turnusonként minimum 6, maximum 18 a gyermeklétszám.

Pedagógiai hitvallás:
A Református Pedagógiai Szakszolgálat feladata: tegye meg, ami megtehető, annak érdekében, hogy az eltérő nevelési igényű gyerekeknek és szüleiknek: ne keljen kimaradniuk, ne keljen szégyenkezve a fal mellé állniuk, ne keljen feladniuk a méltóságukat, személyiségüket.

Egyéb közlendők:
Bár az RPSZ segítsége nélkül lettek híresek még is fontosnak tartunk itt felsorolni néhány tanulási zavarral együtt élt, illetve együtt élő, de híressé lett ember nevét:

 • Alexander Graham Bell (1847-1922), a telefon feltalálója
 • Sir Winston Churchill (1874-1965)
 • Wald Disney (1901-1966)
 • Thomas Edison (1847-1931) a villanykörte és a fonográf feltalálója
 • Albert Einstein
 • Nelson Rockefeller (1908-1979)
 • George Washington (1732-1799)
 • Henry Winkler (1945-)
 • Adorján Katalin több diszlexiásoknak szóló könyv szerzője, fejlesztő szakember
 • Békés Itala színművésznő
 • H. Chursing, a világhírű orvoskutató, agysebész és író
 • Richard Chamberlain