Benkő István Református Általános Iskola, Budapest

1043 Budapest, Nyár u. 4.
Tel.: +36 (1) 369-1851;
+36(1) 370-4034
Fax: +36 (1) 369-1851
www.benko.sulinet.hu
pavletitsne@benko.sulinet.hu

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Budapest–Északi Református Egyházmegye

A fenntartó székhelye:
1091 Budapest, Kálvin tér 8.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (1) /217-1146

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (1) /217-1146

A fenntartó (elnökség) közérdeku E-mail címei:
bpeszak@t-email.hu

Az intézmény (újra)alapításának éve:
2004

A régi, illetve új intézmény rövid története:
A Budapest–Északi Református Egyházmegye vezetőségében már több mint 10 éve megszületett az elhatározás, hogy jó lenne Budapest északi részén is indítani egy református iskolát. A gondolat megvalósítására 2004. tavaszáig kellett várni.
Ekkor az önkormányzat felajánlotta a református egyháznak a Nyár u. 4. szám alatt működő iskolát, mert iskoláskorú gyermekek száma rohamosan csökkent a kerületben. Az iskola megmentésének egyetlen módja az maradt, ha a fenntartást átadják másnak. Így a református egyház szándéka és a IV. Kerületi Önkormányzat elhatározása egy-másra talált.
Rövid, de kemény szervezőmunkával 2004. augusztus 29-én a Benkő István által építtetett templomban ünnepi istentisztelet keretében megnyitotta kapuit a Benkő István Református Általános Iskola. Nagy örömünkre jelen volt a Benkő család több tagja. Az Igét Benkő István unokája, Szigethy János nagytiszteletű úr hirdette.

Az intézmény közoktatási feladatai:
általános iskolai nevelés-oktatás

Osztályok/csoportok száma:
19 osztály

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
500 fő

Idegen nyelv tanítása:
angol, német, francia, olasz

Képzési, szervezési sajátosságok:
Ének-zene és testnevelés tagozattal működünk.

Egyéb közlendők:
2006 szeptemberében indítjuk az első gimnáziumi évfolyamot egy humán és egy reál-természettudományi osztállyal. Terveink között szerepel a nyelvi előkészítő osztálymegszervezése is.
A felvételi követelményt minimum 4,0 tanulmányi átlagban határoztuk meg.