Rákoscsabai Református Egyházközség Betlehem Óvodája, Budapest

1171 Budapest, Rákoscsaba u. 1.
Telefon: +36 (1) 257-7356
Fax: +36 (1) 258-9787

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
Rákoscsabai Református Gyülekezeti Alapítvány
(adószám: 18155057-1-42, 11717009-20060264)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Budapest-Rákoscsabai Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
1171 Budapest, Rákoscsaba u. 2.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (1) 257-7356

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (1) 258-9787

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1994

A régi, illetve új intézmény rövid története:
A Betlehem Óvoda Budapest első református óvodájaként szükséghelyiségben (a Zeneiskolával közös épületben), egy csoportszobával kezdte meg működését. A vissza-igényelt egyházi ingatlanban 1997 szeptembere óta működik az óvoda 4 csoporttal, 100 fő feletti létszámmal. Az óvoda munkájában 9 főiskolai végzettségű óvónő (2 fő rendelkezik óvodavezetői, illetve óvodamenedzseri végzettséggel) és 8 fő technikai dolgozó vesz részt. 2001-ben elkészítettük Helyi Nevelési Programunkat, az Intézményben ennek szellemében folyik a gyermekek nevelése.

Az intézmény közoktatási feladatai:
Óvodai nevelés

Osztályok/csoportok száma:
4 csoport

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
102 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
25 fő/csoport

Felvételi követelmény:
Betöltött 3. életév

Pedagógiai hitvallás:
A gyermeket Isten ajándékának tekintjük, akit a krisztusi úton járva, az Ő szeretetében nevelünk. Fontosnak tartjuk azt jogát, hogy hitben, szeretetben, nyugodt és biztonságos légkörben nevelkedhessen. Biztosítjuk sokoldalú, harmonikus személyiségfejlődéséhez a megfelelő feltételeket. Figyelembe véve egyéni sajátosságait, személyiségét, képességeit, készítjük fel az iskolai életre.