„Fehér Kavics” Kelenföldi Református Óvoda, Budapest

1119 Budapest, Albert u. 1.
Telefon: +36 (1) 371-1314
Fax: +36 (1) 371-1314
refovoda@feherkavics.hu
www.feherkavics.hu

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Budapest-Kelenföldi Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
1117 Budapest, Október 23. u. 5.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (1) /209-6361

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (1) /209-6361

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
kelenref@axelero.hu

Az intézmény (újra)alapításának éve:
2001

A régi, illetve új intézmény rövid története:
2000 tavaszán merült fel a Kelenföldi Református Gyülekezetben egy óvoda üzemeltetésének terve. Nyitott ajtó adott elénk Istenünk: a XI. kerületi Önkormányzat egy megürült bölcsődeépületet bocsátott rendelkezésünkre. A hatóságok által megkövetelt átalakításokra ősszel került sor. Az átalakítási munkákkal egy időben folyt a munkatársak, óvónők, dajkák megkeresése. Az óvodavezetői feladatokat Törökné Knáver Mária óvónő, a gyülekezet presbitere vállalta.
Óvodánk a nevét a Jelenések Könyvéből vett Ige alapján kapta: „Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét is, és új nevet, melyet senki sem tud, csak az, aki kapja.” (Jel. 2,17)
A fehér kövecske, mely a Jézusban nyert új élet szimbóluma, emlékeztet bennünket az Úr Jézustól kapott feladatunkra: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket…”
A „Fehér Kavics” Óvoda 2001 januárjától napközis rendszerben fogadta a gyermekeket.

 • 2001 áprilisától hangsúlyosabbá vált a gyermekek hívogatása
 • Májusban 39 gyereket regisztrálhattunk, így ősszel 2 csoport indítása vált lehetségessé az épület két szárnyában
 • Az óvoda ünnepélyes megnyitójára 2001 szeptember 1-jén került sor, amelyen örömmel adott hálát a Kelenföldi Gyülekezet lelkipásztora, Takaró Károly püspök úr és a leendő óvodások szülei.
 • A 2001/2002. tanévben 2 csoporttal, négy óvónővel és három dajkával folytatódott a munka
 • 2002 augusztusában személyi változásra került sor. Az óvodavezetői feladatokat Takaró Mónika vette át
 • A 2002/2003. tanévben háromcsoportosra bővült óvodánk
 • A 2003/2004. tanévben 7 óvónő, 4 dajka és 1 óvodatitkár látja el a teendőket
 • Reménységgel nézünk a jövő elé, bízva abban, hogy Isten továbbra is áldását árasztja az itt folyó szolgálatra.

Az intézmény közoktatási feladatai:

 • egyéni és komplex képességfejlesztéssel alkalmassá váljanak az iskolai életre
 • egészséges életmód kialakítása, egészségvédelem, a gyermekek fejlődéséhez szükséges környezet biztosítása
 • érzelmi nevelés (helyes önértékelés, értékrend)
 • értelmi nevelés (a világot mint a teremtő Isten csodálatos művét ismerjék meg)
 • erkölcsi nevelés (a bibliai családmodell értékként épüljön be a személyiségükbe, helyes értékrend)

Osztályok/csoportok száma:
3 csoport

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
61 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
88 fő

Felvételi követelmény:

 • betöltött harmadik életév
 • szobatisztaság
 • orvosi igazolás

Képzési, szervezési sajátosságok:

 • gyógytestnevelés
 • úszás
 • logopédia

Pedagógiai hitvallás:
Valljuk: hitre segíteni gyermekeinket egyet jelent az életre segítéssel. Közben testi, szociális és értelmi képességeiket egyénre szabottan differenciált módon fejlesztjük, a lehetőségeik legtágabb határáig.

Az intézményről megjelent főbb írások bibliográfiája:

 • Újbuda (a XI. kerület lapja). 2001. április
 • Hírlevél (a Budapest-Kelenföldi Református Egyházközség tájékoztatója). 2003. Pünkösd
 • Magyar Református Nevelés. 2003. november.