Gyökössy Endre Református Óvoda, Budapest

1022 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna u. 3.
Telefon: +36 (1) 212-1494/228
gyokossyovoda@freemail.hu

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
Gyökössy Endre Református Óvodai Közhasznú Alapítvány
(adószám: 18096239-1-41, szám-laszám: 11702036-20699468)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Dunamelléki Református Egyházkerület

A fenntartó székhelye:
1092 Budapest, Ráday u. 28.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (1) /218-0753; 1/218-0260

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (1) /218-0903

A fenntartó honlapjának címe:
www.dmrek.hu

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
puspok@mredmek.matav.hu

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1999

A régi, illetve új intézmény rövid története:
1999 tavaszán néhány istenfélő kisgyermekes belbudai házaspárt Isten arra indított, hogy református óvoda szervezését kezdeményezze. Kérésükre a fenntartói tisztet a Dunamelléki Református Egyházkerület vállalta, helyet (átmenetileg) a Baár-Madas Református Gimnázium és Általános Iskola Igazgatótanácsa biztosított az iskola területén.
Az eszköznorma optimális biztosítása mellett, elhivatott református keresztyén munka-társakkal az intézmény az év szeptember 1-jével beindult. A testvérpáros vegyes csoport azóta is áldásosan működik.
Megalakulásunk óta folyamatosan keressük a bővülési lehetőségeket, mert a jelentkező gyermekek száma évről-évre többszöröse a felvehetőnek. Az óvoda működtetése egy csoporttal igen gazdaságtalan.

Az intézmény közoktatási feladatai:

  • óvodai nevelés
  • személyiség sokoldalú fejlesztése

Osztályok/csoportok száma:
1 csoport

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
29 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
25+5=30 (egy csoport esetén a 25 fő 20%-kal emelhető)

Képzési, szervezési sajátosságok:
testvérpáros vegyes csoport

Pedagógiai hitvallás:
Istentől kért bölcsességgel, hiteles életvitellel, hittel hitre való nevelés.

Az intézményről megjelent főbb írások bibliográfiája:

  • Budai-Polgár: A Budapest II. kerületi Önkormányzat információs lapja (6. oldal): m. i.: „Szeretet a hátizsákban” — újságcikk
  • Magyar Református Nevelés III. évfolyam V. szám, 2002. január (15. oldal) Dr. Némethy Lászlóné: „Nagy kincs nekünk ez az óvoda, Isten ajándéka” - újságcikk