Budafoki Református Egyházközség Halacska Református Óvodája, Budapest

1221 Budapest, Törley tér 3-4.
Telefon: +36 (1) 482-0224
Fax: +36 (1) 482-0224
www.parokia.net/template1.php?id=23
halacska@interware.hu
halacskaovi@freestart.hu

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Budapest-Budafoki Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
1221 Budapest, Kárpitos u. 2.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (1) /229-2978

A fenntartó (elnökség) közérdeku E-mail címei:
eklezsia.budafok@freemail.hu

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1998

A régi, illetve új intézmény rövid története:
A Budapest-Budafoki Református Egyházközség fenntartása alatt 1998 szeptemberétől működik a Halacska Református Óvodánk. Az Önkormányzattól bérbe vehettük egy bölcsőde épületét, melyet komoly átalakítási munkákkal tettünk alkalmassá az óvodás gyermekek befogadására.
Két csoporttal indultunk. 1999 szeptemberétől már 3 csoport nevelése-oktatása a feladatunk. Ezt a tanévet 86 kisgyermek kezdte meg.
Munkatársaink keresztyén emberként állnak feladataink és gyermekeink előtt. A törvény által előírt helyiségek biztosítása érdekében meg kell találni az óvodabővítés lehetőségét. Istennek hálát adva mondhatjuk el, hogy az eszköz- és a személyi feltételek terén folyamatos a fejlődésünk. A kezdeti nehézségek (pl. a foglalkozási eszközök saját kezű készítése stb.) áthidalása után mára ellátottságunk viszonylag jónak mondható.

Az intézmény közoktatási feladatai:

  • Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés (TEÁOR: 80.10)
  • Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás (TEÁOR: 80.42)

Osztályok/csoportok száma:
3 csoport

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
86 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
72 fő

Pedagógiai hitvallás:
Óvodánkban gyermekeinket a keresztyén értékrend alapján személyes hitünk, legjobb tudásunk szerint, családias légkörben neveljük. Jézus Krisztus által kapott szeretetben, biztonságban, az egyéni az életkori sajátosságok figyelembe vételével, képességek, készségek sokoldalú, harmonikus fejlesztésével készítjük fel a gyermekeket, hogy iskolára alkalmas személyiségként léphessenek ki a világba.