Julianna Református Általános Iskola, Budapest

1071 Budapest, Városligeti fasor 5.
Telefon: +36 (1) 342-6142; (1) 351-7995
Fax: +36 (1) 342-6142; (1) 351-7995
www.koloknet.hu/julianna
sikfalvi@julianna-bp.sulinet.hu

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
Szabó Imre Alapítvány a Julianna Iskoláért
(adószáma: 18004755-1-42; számlaszáma: 11707024-20304014)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Budapest-Fasori Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
1071 Budapest, Városligeti fasor 7.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (1) /342-7311

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1992

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
Julianna Református Elemi Iskola 1926

A régi, illetve új intézmény rövid története:
A Városligeti fasor 1925-ben Hollandia uralkodójának nevét viselte: Vilma királynő útjának nevezték. 1925-öt írtak. A vesztes háború, a trianoni sokk után hazánk szívesen fogadott minden külföldi segítséget. Hollandia az Országos Gyermekvédő Liga szervezésében magyar gyerekek tízezreit látta vendégül, étkeztetési akciókat indított, református gyülekezetei, iskolái pénzt, adományokat gyűjtöttek a rászoruló magyar családok számára. A megmaradt pénzt az első budapesti református elemi iskola megalapítására fordítják. Az intézményt az akkori holland trónörökösről, Julianna hercegnőről nevezték el. Szabó Imre, a fasori gyülekezet vezető lelkipásztora az oktatás céljaira a templom kertjében álló egyemeletes, hangulatos tanoncnevelde épületét ajánlotta fel. Ezt egy év alatt építették át. Szabó Imrének köszönhető, hogy a terv megvalósulhatott.
„Legyen egy olyan iskolánk, amelyben nemcsak a vallásoktatás, hanem minden egyes tárgy tanítása, az egész környezet, a mi református vallásunk szellemét leheli és erejét árasztja. Legyen egy iskola, amelyik a Biblia fundamentumán épül, s már a kicsinyek között is egyedül Isten dicsőségét szolgálja” – fogalmazott Ravasz László püspök 1926 szeptemberében a Julianna Református Elemi Iskola megnyitóján, amelyen jelen volt van Colijn Henrik volt holland miniszterelnök és Klebelsberg Kunó magyar kultuszminiszter is. Aztán az 1948-as kommunista hatalomátvétel a Julianna iskola sorsát is megpecsételte; csak a rendszerváltozás után, 1992-ben indulhatott újra Adorján József esperes, helyi vezető-lelkipásztor kezdeményezésére. Mindössze 24 tanulóval, egyetlen tanteremben kezdődhetett meg újra a tanítás.

Az intézmény közoktatási feladatai:
általános iskoláskorúak oktatása-nevelése

Osztályok/csoportok száma:
10 osztály

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
1-4 évfolyamon: 169 fő
5-6 évfolyamon: 49 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
312 fő

Felvételi követelmény:

  • iskolaérettség
  • a szülők hitvalló életvezetése,
  • keresztény-keresztyén gyülekezeti tagság

Idegen nyelv tanítása:
angol

Képzési, szervezési sajátosságok:
minden évfolyamon heti 1 órában egyházi ének tanítása, heti 2 órában felekezeti hitoktatás

Pedagógiai hitvallás:
Nevelőink hiszik és vallják, hogy azok a nevelési elvek, amelyek a Szentírásban megfogalmazódtak, ma is időszerűek, alkalmazhatók és alkalmazandók. Értékálló, a XXI. században is eligazító tudás átadását tartjuk szem előtt.

Testvérintézmények:
Bethesda Gyermekotthon, Zsobok, Szilágy megye, Románia

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
A 4., az 5. és a 6. évfolyamokról 3-3 diákképviselő

Az intézményről megjelent főbb írások bibliográfiája:

  • Keresztyén nevelés, 2000. 2/3 szám 15. oldal
  • Reformátusok lapja, 2001. április 15. 3. oldal
  • Heti Válasz, 2002. február 14.
  • Erzsébetváros, 2002./4. szám 7. oldal
  • Reformátusok lapja, 2004. február 25. 6. oldal