Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda, Budapest

1194 Budapest, Kisviola u. 44.
Telefon: Iskola: +36 (1) 282-94-83; +36 (1) 348-03-00
Óvoda: +36 (1) 281-31-54
Fax: +36 (1) 282-94-83
www.parokia.net/subpage.php?id=25
ksrefisk@parokia.net

Az intézmény telephelyei (címe):
1196 Budapest, Jahn F. u. 107
1194 Budapest, Szegfű u. 16.

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
Karácsony Sándor Iskola Alapítvány
(adószám: 19622103-2-43; számlaszám: KHB 10402166-21617357)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Kispest Rózsatéri Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
1196 Budapest, Jahn F. u. 107.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (1) /378-02-00

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (1) /378-02-00

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1990

A fenntartó honlapjának címe:
www.parokia.net/template1.php?id=1

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
rozsater@parokia.net

A régi, illetve új intézmény rövid története:
A Karácsony Sándor Iskola indításának gondolata két fiatal, Donát Jordánka és Soós Katalin fejében fogant meg 1989 nyarán, egy ifjúsági konferencia tábortüzénél.
1989 végén másik nyolc fiatallal megalapították a Karácsony Sándor Iskola Alapítványt, amely fenntartásával 1990 szeptemberében Karácsony Sándor tanítványai segítségével (Kontra György, Vargha Domokos, Hatvany László, stb.) Isten áldását kérve elindították az iskolát.
Az első osztály 14 tanulóval a Kispesti Munkás Otthon 24 m2-es bérelt teremben nyert elhelyezést. Az igazgatási feladatokat Bognár Zalánka látta el, a gyermekeket két pedagógus: Bartha Anikó és Nagy Gábor tanította.
1991 februárjában átköltöztek egy volt pártházba, majd egy háromcsoportos óvoda-épületet kaptak meg, végül 1994-ben vehették birtokba a jelenlegi székhelyüket, a Kisviola u. 44. szám alatti ingatlanban nyertek elhelyezést.
Ezt az épületet, mely eredetileg bölcsőde volt, szinte folyamatosan bővítették, alakították, amíg elnyerte végső formáját, és a ráfordított hatalmas anyagi és természetbeni áldozat-hozatal eredményeként – Isten kegyelmében bízva – 2004 szeptemberére egy olyan épületkomplexum jön létre, amely megfelel az új évezred követelményeinek.
A körülmények alakulását figyelembe véve az eredetileg 12 évfolyamosra tervezett struktúrát hat évfolyamosra kellett módosítaniuk.
1997-től lehetőségük nyílt egy több éves álom megvalósítására: létrehozhatták az óvodai tagintézményüket (egy vegyes csoporttal), mely az újonnan épült gyülekezeti otthonukban nyert ideiglenes elhelyezést.
Az óvodával megvalósíthatták, hogy már sokkal fiatalabban kapcsolatba kerülhettek a gyermekekkel, akik a két tagintézmény szoros együttműködése révén nagyobb zökkenő nélkül kerülhettek át az iskolába.
2004 májusától az iskolával szomszédos telken megkezdődik egy új óvodaépület felépítése, mely két csoport befogadására lesz alkalmas.

Az intézmény közoktatási feladatai:
Óvodai nevelés
Alapfokú oktatás
Általános középfokú oktatás (Az EU-s szabvány szerint ide tartozik az 5-6. osztály is.)

Óvodai csoportok száma:
1 csoport

Iskolai osztályok száma:
6 osztály

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
Óvoda: 20 fő
Iskola: 130 fő

Az óvodába felvehető gyerekek létszáma:
20 fő

Az iskolába felvehető tanulók létszáma:
136 fő

Felvételi követelmény:
iskolaérettség

Idegen nyelv tanítása:
4. osztálytól heti 3 óra csoportbontásban

Képzési, szervezési sajátosságok:
Óvoda: vegyes csoportos
Iskola: hatosztályos

Pedagógiai hitvallás:

  • keresztyén szellemiség közvetítése (ezen belül református arculat, ami azonban ökumenikusan nyitott)
  • családias légkör megteremtése (évfolyamonként egy osztály maximum 24 fővel; szoros együttműködés a szülőkkel)
  • Karácsony Sándor pedagógiai irányvonalának megőrzése

Az óvoda pedagógiai hitvallása:

  • a bibliai értékrend közvetítésével elérni, hogy a gyermekekben a keresztyén szemlélet és viselkedési norma megalapozódhasson
  • elősegíteni, hogy a gyermekek megfelelő időben rendelkezzenek mindazon képességekkel, készségekkel és ismeretekkel, amelyek szükségesek ahhoz, hogy beiskolázásuk zökkenőmentesen történjen
  • nagy hangsúlyt fektetni arra, hogy az óvodásokban rejlő Istentől kapott kincsek, adottságok, maximális kibontakoztatása, kifejlesztése megtörténjen a kisebbekre figyelni.
    A sok szeretettel és elhivatással, nagy szakértelemmel munkálkodó pedagógusok és más munkatársak minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a fenti célkitűzések maradéktalanul megvalósuljanak.