Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium, Budapest

1092 Budapest, Kinizsi u. 1-7.
Telefon: +36 (1) 216-5138
Fax: +36 (1) 216-3511
titkarsag@mail.lonyay.edu.hu

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
Alapítvány a Lónyay Utcai Református Gimnáziumért
(adószám: 19677677-1-43, számlaszám: 11708001-20353386)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Budapest-Északi Református Egyházmegye

A fenntartó székhelye:
1092 Budapest, Kálvin tér 8.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (1) /217-1146

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (1) /217-1146

A fenntartó (elnökség) közérdeku E-mail címei:
titkarsag@mail.lonyay.edu.hu

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
Budapesti Református Főgimnázium, 1859

A régi, illetve új intézmény rövid története:
E nagy múltú iskola 1859-ben nyitotta meg kapuit. Tanári kara már a kezdetekkor is kiemelkedő egyéniségekből állt. Az évkönyvek tanúsága szerint ebben az iskolában tanult Gárdonyi Géza, Beöthy Zsolt, Csonka János, Csűrös János, Szent-Györgyi Albert, Amerigo Tot, Jékely Zoltán. Az iskolából kikerültek közül sokan akadémikusok, Kossuth- és Széchenyi-díjasok lettek. Ők a mai napig vallják, hogy amit az életükben sikerült elérniük, abban meghatározó szerepe van annak a nevelésnek, amit a Lónyayban kaptak. A történelem során az iskola több épületben működött:

  • 1859-1889. Kálvin tér 7.
  • 1859-1890. Az 1888-as évben új iskolaépület készült a Lónyay utca 4-ben.
  • 1943-ban korszerű, nagyobb iskolát építettek a Lónyay utca 33-35-ben.
  • 1952-ben az iskolát államosították.
  • 1993-ban a Magyarországi Református Egyház újraalapította a gimnáziumot, mely működését Reviczky utcában, majd a Jázmin utcában kezdte meg néhány tanteremmel.
  • 2000-ben a korábbi épületbe költözhetett vissza az iskola.

Az intézmény közoktatási feladatai:
alapműveltséget megalapozó hat és négy évfolyamos gimnáziumi képzés, kollégium

Osztályok/csoportok száma:
17 osztály

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
467

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
gimnázium: 576 fő
kollégium: 40 fő

Idegen nyelv tanítása:
angol, német, latin, olasz, spanyol, francia; emelt szintű nyelvoktatás a 4 évfolyamos gimnáziumban angol/német nyelvből (heti 6 óra)

Képzési, szervezési sajátosságok:
A Károli Gáspár Református Egyetem külső gyakorlóhelyeként részt vesz a gimnázium a jövő tanárnemzedék képzésében a református oktatási hagyományok és a jelenünk iránt elkötelezett tanárok nevelésében.

Pedagógiai hitvallás:
Pedagógusaink vallják, hogy intézményük célja és feladata, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az emberi értékek tisztelőjévé, a magyar haza és nemzet hűséges és áldozatkész alkotó polgáraivá formálja, akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani és közvetíteni.

Nevezetes diák:

  • Borzsák István akadémikus
  • Ritoók Zsigmond akadémikus
  • Bíró Péter akadémikus
  • Finta József akadémikus

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
Minden osztály egy küldöttet delegál választás alapján az iskola diákönkormányzatába. A diákönkormányzat munkáját segítő tanár koordinálja. Évente egy alkalommal diákgyűlést szerveznek.