Református Általános Iskola, Cegléd

2700 Cegléd, Szabadság tér 4.
Telefon: +36 (53) 311-963;
+36(53) 311-973;
+36(53) 311-678
Fax: +36 (53) 311-963
www.refisk.try.hu
refiskcegled@axelero.hu

Az intézmény telephelyei (címe):
2700 Cegléd, Iskola u. 2. 2700 Cegléd, Malom tér 3.

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Ceglédi Református Egyházközségek

A fenntartó székhelye:
2700 Cegléd, Szabadság tér 4.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (53) /311-340
+36 (53) /311-167
+36 (53) /310-059

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1992

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
Református Elemi Népiskola, 1545

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Az iskola, több, mint 450 éves tanintézet, 1545-ben alapították. Református iskolaként működött az államosításig (1948). Újraindulására 1992-ben került sor.
Ma a Ceglédi Református Egyházközségek közös fenntartásában működik.
A Dunamelléki Református Egyházkerület legnagyobb általános iskolája.
2004. szeptember 1-jén átadásra került az új iskolaszárny.

Az intézmény közoktatási feladatai:
általános iskolás korúak oktatása, 8 évfolyamos általános iskola

Osztályok/csoportok száma:
24 osztály

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
503 tanuló

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
730 fő

Idegen nyelv tanítása:
angol, német – a református kerettanterv szerint

Képzési, szervezési sajátosságok:

  • iskolaotthonos osztályok az 1. és 2. évfolyamon
  • kislétszámú fejlesztő osztályok az alsó tagozaton
  • művészeti jellegű osztály 2004-től felmenő rendszerben

Pedagógiai hitvallás:
Az iskola célja, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé, a magyar haza és nemzet hűséges és áldozatkész, alkotó polgárává formálja, akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani és közvetíteni; református tanulóit egyházunk hitvalló tagjaivá, nem református tanulóit – vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett – saját felekezetük és a református egyház értékeinek megbecsülésére nevelje.

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
A közoktatási törvény alapján működik