Margaréta Református Óvoda, Dombóvár

7200 Dombóvár, Bezerédi u. 2/A.
Telefon: +36 (74) 466-425
Fax: +36 (74) 466-425

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:
Gyermekvilág Alapítvány
(adószám: 18855991-1-17; számlaszám: 7050004010004696)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:

 • Dombóvári Református Egyházközség
 • Tolnai Református Egyházmegye

A fenntartó székhelye:

 1. 7200 Dombóvár, Vörösmarty u. 20.
 2. 7143 Őcsény, Hősök tere 1.

A fenntartó telefonszáma(i):

 1. +36 (74) /460-748
 2. +36 (74) / 595 030

A fenntartó faxszáma(i):

 1. +36 (74) /460-748
 2. +36 (74) /595-031

Az intézmény (újra)alapításának éve:
2003

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
Margaréta Óvoda, 1949

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Dombóváron, akkor még járási székhelyű községben 1949-ben, a település második óvodájaként alakult meg intézményünk 3 gyermekcsoporttal. Az óvodánk egy államosított polgári családi házban kapott helyet, a város központjában, a gimnázium és a református templom szomszédságában. A városiasodás és a gyermeklétszám növekedése szükségessé tette a férőhelyek, az épület bővítését, komfortosítását. 1992-re összkomfortos, gázfűtéses, 5 csoportos óvodaként működtünk. Az óvodai csoportok száma 2002-től fenntartói döntés alapján 4 csoportra csökkent.
Az óvoda alapításától 2003-ig tanácsi, illetve önkormányzati fenntartásban volt. Szervezetileg 1976-ig általános iskolákhoz csatoltan, ezt követően óvodaigazgatóság tag-óvodájaként és 1992-től kezdődően önálló intézményként működött. A szakmai és gazdasági önállóságunk az óvoda fejlődésének a legeredményesebb időszaka lett. Az épület fűtése, bővítése megoldódott, szakmai pályázatokon nevelőmunkánkat segítő, programunk megvalósításához szükséges eszközöket beszereztük.
2003 tavaszán a fenntartó önkormányzat újabb megszorító intézkedéseket tervezett a város óvodáinak összevonásával, illetve egyes intézmények fokozatos megszüntetését is kilátásba helyezte. Ezzel egy időben Németh Péter református lelkész úr megkeresésére az óvoda nevelő testülete, az óvodánkba járó gyermekek szülei és a dombóvári református gyülekezet úgy határozott, hogy amennyiben lehetőséget kapunk csatlakozni kívánunk a református egyház intézményeihez. A református egyházhoz való tartozásunk szándékát a szülők támogatták, szeretnék, hogy gyermekeik keresztyén közösségben és keresztyén erkölcsöket követő óvodai nevelésben részesüljenek.

Az intézmény közoktatási feladatai:
óvodai nevelés

Osztályok/csoportok száma:
4 csoport

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
98 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
120 fő

Pedagógiai hitvallás:
Nevelőtestületünk fontosnak tartja

 • a keresztyén emberi értékek közvetítésének szükségességét, a gyermekek szeretettel való nevelését
 • a keresztyén emberekre jellemző pozitív emberi tulajdonságok kialakítására való törekvést, együttérző, egymáshoz szeretettel közeledő segítőkész gyermekek nevelését
 • azt, hogy a gyermekek az őket körülvevő világot mint Isten művét ismerjék meg, tiszteljék, óvják, ápolják környezetüket.

Egyéb közlendők:
2004 szeptemberétől új kínálattal várjuk az intézményünkbe jelentkezőket. Kétnyelvű (német nemzetiségi) vegyes életkorú gyermekcsoportot indítunk, ahol német és magyar nyelven folyik az óvodai nevelés.