A Fót-Központi Református Egyházközség Száz Juhocska Református Óvodája

2151 Fót, Vörösmarty tér 2. Levelezési cím: 2153 Fót, Pf. 25.
Telefon: +36 (27) 360-733
Fax: +36 (27) 360-733

Az intézmény rövidített elnevezése
Száz Juhocska Református Óvoda

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Fót-Központi Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
2151 Fót, Károly István u. 1.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (27) /358-121

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (27) /358-121

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1998

A régi, illetve új intézmény rövid története:
A Fóti Református Gyülekezetben már a rendszerváltozás után igény támadt oktatási-nevelési intézmény egyházi szellemű működtetésére. Már akkor részt vettek az Ökumenikus Iskola megalapításában, ezután rögtön református óvodára vágyott a gyülekezet. (Érdekesség, hogy 1948-ban fél évig működött református óvoda a helységben.)
A presbitérium 1998 májusában megalapította a Száz Juhocska Református Óvodát. Az év szeptemberében sok áldozat, munka, de leginkább Isten irgalmának segítségével megkezdtük a működést egy csoporttal.
1999 szeptemberében beindult a második csoport is. Mivel bérelt épületben működünk, amely igen szűkös, további bővülésre, az óvodánk iránt mutatkozó igények kielégítésére csak akkor lesz lehetőségünk, ha Isten megadja, hogy megépüljön a saját óvodaépületünk.

Az intézmény közoktatási feladatai:
A 3-7 éves korú gyermekek óvodai nevelése.

Osztályok/csoportok száma:
2 csoport

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
52 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
55 fő

Pedagógiai hitvallás:
Pedagógiai programunk sajátosságai: református keresztyén szellemben való nevelés, a családok felé való nyitottság, az együttnevelésre való törekvés. Istentől kapott döntési lehetőségeivel, szabadságával élni tudó embert szeretnénk nevelni, hisz Isten előtt elsősorban úgy lehet kedvessé az ember, hogy tudatos döntés során elfogadja váltságot. Nevelésünk során fontos alapelv, hogy a gyermeket a családjába ágyazva szemléljük, hisz Isten minden gyermeket elsősorban a szüleire bízott, az intézmény feladata, hogy a családot segítse, támogassa szaktudásával, szolgálatával ebben a feladatkörében.