Gödöllői Református Líceum Gimnáziuma

2100 Gödöllő, Szabadság tér 9.
Telefon: +36 (28) 410-298,
Mobil: +36 (30) 638-7487, +36 (30) 638-7503
Fax: +36 (28) 410-298

Az intézmény rövidített elnevezése
Gödöllői Református Líceum

Az intézmény honlapjának címe:
www.grl.hu

Az intézmény(vezetés) közérdekű E-mail címe(i):
igazgato@grl.hu

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Gödöllői Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
2100 Gödöllő, Szabadság tér 9.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (28) /410-191

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1991

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
Református elemi iskola 1730-tól, de nem ebben az épületben

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Igazán az elemi iskola nem tekinthető elődiskolának. Az iskola igazi alapítási éve 1991. Első tanéve 1992-93. Kezdetben 100 diákkal, három osztállyal (két 7-es, és egy 9-es) indult. Csak kétszer volt felvétel a négyosztályos gimnáziumba, a továbbiakban csak hatosztályos gimnáziumként működött, működik. A sok-sok kezdeti nehézség (rossz állagú, kicsi épület, rendezetlen környezet, pénztelenség) után az épület méretei megháromszorozódtak, sportpálya épült, környezete esztétikusan átalakult, amiért egyedül Istené a dicsőség.

Az intézmény közoktatási feladatai:
Hatosztályos gimnázium, felkészíti diákjait a felsőoktatásra.

Osztályok/csoportok száma:
12 osztály

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
379 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
420 fő

Felvételi követelmény:
Lelkészi ajánlás
Országos felvételi írásbeli matematikából és magyarból, szóbeli elbeszélgetés.

Idegen nyelv tanítása:
Angol, francia, német

Képzési, szervezési sajátosságok:
Szakkörök minden tantárgyból, művészeti szakkörök, sport versenyszerűen: kosárlabda, atlétika

Pedagógiai hitvallás:
A Református Közoktatási Törvényben rögzítettek alapján az iskolában folyó nevelés célja, hogy betöltse egyházi küldetését:

  • elvezesse tanítványait Istenhez, szintézist teremtsen az Istentől kapott hit és a műveltség, valamint a hit és az élet között;
  • tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé, a magyar haza és nemzet hűséges és áldozatkész alkotó polgáraivá formálja, akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani és közvetíteni;
  • református tanulóit egyházunk hitvalló tagjaivá, nem református tanulóit vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett saját felekezetük és a református egyház értékeinek megbecsülésére nevelje.

Testvérintézmények:
Lévai Református Gimnázium, Péterfalvai Református Líceum, Kolozsvári Református Kollégium.

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
Az iskolában saját SZMSZ-szel rendelkező diákönkormányzat működik.