Halásztelki Református Általános Iskola

2314 Halásztelek, Rákóczi u. 17.
Telefon: +36 (24) 517-240, +36 (24) 517-241,
+36 (24) 517-250, +36 (24) 517-251
Fax: +36 (24) 517-250/103. mellék

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Tököl-Halásztelki Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
2314 Halásztelek, Rákóczi u. 17.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (24) /517-240, +36 (24) /517-241, +36 (24) /517-250, +36 (24)/517-251

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (24) /517-250/103. mellék

Az intézmény (újra)alapításának éve:
2004

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Halásztelek nagyközség a Csepel-szigeten, Budapesttől 10 km-re, az M0-ás autóút lejárójához 1 Km-re található, főközlekedési út mellett. A település 1952-ben jött létre a múlt század első felében a tököli repülőtér kiszolgáló személyzetének lakóhelyéül szolgáló Hermina telepből. Halásztelek Budapest déli agglomerációjának kisebb települése. A nagyközség jelenlegi 7000 fős lakossága folyamatosan gyarapszik, a külterületeket folyamatosan belterületté nyilvánítva nő a lakóövezet területe is. A gyarapodó népesség szükségessé teszi az általános iskolai férőhelyek gyarapítását, melyet az önkormányzat saját erőből nem tud elvégezni, így kézenfekvő volt az 1999. óta egyházi fenntartásban működő középiskola feladatainak gyarapítása az alapfokú oktatással. [A helyi önkormányzati iskola egyre több tanuló felvételét már nem tudta felvállalni.] A település felnőtt lakosságának túlnyomó része Budapestre illetve Szigetszentmiklósra ingázva jár dolgozni. A gyermekek reggelente és délutánonként 1-1 órát a közlekedési eszközökön töltenek el. A világnézetileg elkötelezett intézmény igénye mellett ez a tény is szükségessé tette a közoktatási feladat felvállalását.

Az intézmény közoktatási feladatai:
alapfokú oktatás az általános iskola 1-8. évfolyamán (a 2004/05. tanévben az 1-5. évfolyamon, majd felmenő rendszerben)

Osztályok/csoportok száma:
a 2004/05. tanévben 5

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
150 fő

Felvételi követelmény:
A Halásztelki Református Általános Iskola beiskolázási területe kiterjed Halásztelek, Szigethalom, Szigetszentmiklós és Tököl településekre. Mint keresztyén elkötelezettségű intézmény, várja a keresztyén nevelési értékek mellett elkötelezett szülők gyermekeit.

Idegen nyelv tanítása:
Angol és német nyelv

Képzési, szervezési sajátosságok:
Az 1-2. évfolyamon iskolaotthonos nevelés.

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
Osztályonként 2-2 képviselő alkotja a Diákönkormányzatot, mely elnököt választ.