Bocskai István Református Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Halásztelek

2314 Halásztelek, Rákóczi u. 17.
Telefon: +36 (24) 517-240
+36 (24) 517-241
+36 (24) 517-250
+36 (24) 517-251
Fax: +36 (24) 517-250/103. mellék

Az intézmény rövidített elnevezése:
Bocskai István Református Középiskola

Az intézmény(vezetés) közérdekű E-mail címe(i):
igazgato.refisk@hktv.hu

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Tököl-Halásztelki Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
2314 Halásztelek, Rákóczi u. 17.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (24) /517-240,+36 (24) /517-241, +36 (24) /517-250, +36 (24) /517-251

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (24)/517-250/103. mellék

Az intézmény újraalapításának éve:
1999

A régi ill. új intézmény rövid története:
A református középiskola elődjét, a Halásztelki Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézetet 1972-ben alapította a Pest Megyei Tanács, s ekkor adták át újonnan az épüle-teket is. A szakközépiskolai érettségire történő felkészítés 1988-ban indult meg (új elnevezés: Halásztelki Kertészeti Szakközépiskola és Szakmunkásképző Iskola), az első érettségi vizsgát 1992-ben szervezték. Közben a helyi önkormányzatok megszerveződése után az oktatási intézmények helyi fenntartásba kerülhettek, így 1991-ben a szakközép-és szakmunkásképző iskola is Halásztelek Nagyközség Önkormányzatának fenntartásába került. 1993-ban az intézmény befogadóképessége - az épületre új szint emelésével - növekedett, s megindult a levelező tagozatos gimnáziumi és szakközépiskolai felnőttoktatás.
A település az 1990-es évek végére már-már a pénzügyi ellehetetlenülés határára került, mikor az 1998-as önkormányzati választások után döntöttek arról, hogy vagy megyei vagy egyházi fenntartásba adják át az intézményt. Tekintettel arra, hogy a település ragaszkodott az intézmény létezéséhez, s a megyei fenntartás ehhez nem jelentett elég garanciát, az önkormányzat az intézmény s a teljes ingó és ingatlan vagyon református egyházi tulajdonba adásáról határozott. Az iskolát így a Halásztelki Református Agrárium néven 1999. augusztus 1-jén a Tököl-Halásztelki Református Egyházközség újraalapította.
Az átvétel utáni első esztendőt a helyi konfliktusok kialakulása és elmélyülése jellemezte, mellyel egy esztendőn belül három intézményvezető sem tudott megbirkózni. 2000 őszétől immár fokozatos, türelmes munka eredményeként az intézmény túljutott a magyar szakképzési rendszer gyökeres átalakításának következményeként egy szerkezetváltáson, s a református egyházi jelleg megerősödésével a tanulók neveltségi állapota látványosan javult. 2003-ban az intézményt – a református közoktatási intézmények közül elsőként – felnőttképzési intézménnyé akkreditálták. A magyar oktatásügyet érzékenyen érintő gyermeklétszám csökkenés ellenére az intézmény tanulói létszáma szilárd. 5 esztendő elteltével a Bocskai-szabadságharc 400. évfordulóján a közép-iskola felvette Bocskai István nevét. A Halásztelki Református Általános Iskola 2004. évi megszervezése után megkezdődtek a nappali tagozatos gimnáziumi képzés 2005-re tervezett bevezetésének előkészületei.

Az intézmény közoktatási feladatai:
Általános középfokú oktatás
-nappali munkarend szerint
   szakiskola [9-10. évfolyam]
   szakközépiskola [9-12. évfolyam]
-levelező munkarend szerint (felnőttoktatás)
   gimnázium [9-12. évfolyam]

Szakmai középfokú oktatás:

 • nappali munkarend szerint
  szakiskola [11. évfolyamtól kezdődően] az OKJ-ban megadott időtartam alatt az alábbi, alapfokú végzettséghez kötött szakképesítések körében:
  • 33 6207 01 dísznövénykertész (2,5 év) (Régi OKJ 7/1993. MÜM-rendelet szerint, amíg a 27/2001. OM-rendelet szerint a szakmai program megjelenik, addig kifutó rendszerben 3 éves képzés)
  • 33 3404 02 gépíró és szövegszerkesztő (2 év) szakközépiskola: szakképzési évfolyam [13. évfolyamtól kezdődően] az OKJ-ban meghatározott időtartam alatt az alábbi, középfokú végzettséghez kötött szakképesítésben:
  • 51 7862 05 virágkötő, berendező (2,5 év)
 • levelező munkarend szerint
  szakiskola [11. évfolyamtól kezdődően] az OKJ-ban megadott időtartam alatt az alábbi, alapfokú végzettséghez kötött szakképesítések körében:
  • 33 6207 01 dísznövénykertész (2,5 év) (Régi OKJ 7/1993. MÜMrendelet szerint, amíg a 27/2001. OM-rendelet szerint a szakmai program megjelenik, addig kifutó rendszerben 3 éves képzés)
  • 33 3404 02 gépíró és szövegszerkesztő (2 év)

Kollégiumi nevelés

Osztályok/csoportok száma

Oktatási forma Nappali Levelező
gimnázium - 8
szakközépiskola 4 -
szakközépiskola (szakképzés) 2 -
szakiskola 4 -
szakiskola szakképzés 5 3

Létszámadatok 2003. október 1-jén feladatonkénti bontásban:

Oktatási forma Nappali Levelezõ
gimnázium - 329
szakközépiskola 112 -
szakközépiskola (szakképzés) 22 -
szakiskola 89 -
szakiskola szakképzés 88 14
kollégium

93

A felvehető tanulók létszáma feladatonként:

 • A kollégiumi férőhelyek maximális száma: 100 fő.
 • Az egy időben foglalkoztatható tanulók maximális száma összesen az iskolában: 360 fő.
 • A maximális iskolai létszámokon belül az egyes oktatási formák és munkarendjük szerinti tanulói létszámok:
Oktatási forma

Munkarend szerint

 

Nappali

Levelezõ

  elméleti gyakorlati elméleti gyakorlati
gimnázium - - 315 -
szakközépiskola 160 - - -
szakközépiskola (szakképzés) 30 30 - -
szakiskola 80 - - -
szakiskola szakképzés 90 90 45 -

Felvételi követelmény
A jelentkezők felvételi beszélgetésen vesznek részt.

Idegen nyelv tanítása
Angol és német nyelv tanítása minden oktatási formában.

Képzési, szervezési sajátosságok
A szakközépiskolai osztályokban agrár és informatikai pályaorientáció folyik. A szak-iskolai osztályok ECDL képzésben vehetnek részt. A szakmai képzéssel párhuzamosan érettségi felkészítésen vehetnek részt a diákok levelező tagozaton.

Pedagógiai hitvallás
„Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Ne ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátokfiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Ne ugyanezt teszik-e a pogányok is?” [Máté 5,46-47]
A pedagógiai tevékenységek csak eszköznek tekinthetőek, hisz a cél valójában a misszió erősítése. Hivatástudat, szolgálat, együttműködés! A református oktatásügy minden szereplőjének – diáknak, szülőnek, tanárnak, vezetőnek – tudnia kell, hogy nem elég a szokásoknak, szabályoknak, törvényeknek megfelelni, azaz az első mérföldet teljesíteni. Szükséges mindnyájunknak vállalni a második mérföldet is. Csak ezzel a hivatástudattal, a szolgálat és az oktatásügy szereplőivel történő együttmunkálkodással lehetünk a missziói parancs teljesítői. Nem a dogmák szajkózásával, hanem csak így lehetünk példák mások előtt. Így találhatunk munkatársakra, sokszor tanítványaink köréből.

Nevezetes tanárok (szak, mitől és meddig)
Faragóné Szénásy Emese, biológia-kémia szakos tanár (2002-) Makkai Sándor-díj (2003)

A diákönkormányzat szervezeti rendje
Osztályonként 2-2 képviselő alkotja a Diákönkormányzatot, mely elnököt választ. A kollégiumban 5 fős választott Diáktanács működik.

Az intézményről megjelent főbb írások bibliográfiája

 • Kertészeti szakképzés Halásztelken In: Magyar Református Nevelés II. évf. I. szám (2001/1.)
 • Érték- és gyermekközpontúság a célunk. Szakképzés Halásztelken In: Reformátusok Lapja XLVII. évf. 43. szám (2003. október 26.)