Jászberényi Református Egyház Gólya Óvodája

5100 Jászberény, Kossuth Lajos út 53.
Telefon: +36 (57) 412-808
Mobil: +36 (30) 435-64-57
Fax: +36 (57) 412-808

Az intézmény rövidített elnevezése:
Gólya Református Óvoda

Az intézmény(vezetés) közérdekű E-mail címe(i):
golyaovi@freemail.hu

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Jászberényi Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
5100 Jászberény, Thököly út 15.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (57) /412-461

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (57) /412-461

A fenntartó honlapjának címe:
www.jaszbereny.press.hu

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
jbref@fw.hu

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1993

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Óvodánk 2003-ban ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. Úgy érezzük az elmúlt 10 esztendő bizonyítja, hogy van létjogosultságunk városunkban, ahol rajtunk kívül még 12 óvoda működik. A szülők belénk vetett bizalmát jelzi, hogy sok olyan család van, akik több gyermeküket is ránk bízzák.
A kezdeti nehézségeken túljutva úgy érezzük, most kezd beérni igazán munkánk gyümölcse. Az utóbbi időben sikerült óvodánk környezetén, és felszereltségén javítani. Nálunk a hagyományos óvodai nevelés ötvöződik a keresztyén nevelés értékeivel. Ennek átadása minél magasabb színvonalon garantálja munkánk sikerét.

Az intézmény közoktatási feladatai:

  • óvodai nevelés
  • hitoktatás

Osztályok/csoportok száma:
3 csoport

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):
66 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
75 fő

Pedagógiai hitvallás:
Nevelésünket a keresztyén szellemiség és a keresztyén értékek hatják át. Valljuk, hogy a gyermek Isten ajándéka, és a ránk bízott gyermeket „Isten előtt kedves módon” kell vezetnünk, nevelnünk. Abból indulunk ki, hogy Isten minden létezőnek Istene, és mindenkor gondja van teremtményeire. „Fennhatósága”, őrző szeretete biztosít arról, hogy minden ránk bízott gyermek fejleszthető, erősíthető. Fontos a keresztyén erkölcsi tartalmak átadása, úgymint személyválogatás nélküli szeretet, megbocsátás, önzetlenség.