Kunszentmiklósi Református Kollégium Fördős Lajos Általános Iskolája és Baksay Sándor Gimnáziuma

6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 17.
Telefon: +36 (76) 550-162
+36 (76) 550-163
Fax: +36 (76) 351-550
www.baksay-ref.sulinet.hu
baksay@mail.baksay-ref.sulinet.hu

Az intézmény telephelyei (címe):
6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 17.
6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 5.

Az intézmény rövidített elnevezése
Kunszentmiklósi Református Kollégium

Az intézmény telephelyei (címe):
6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 17.
6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 5

Az intézmény mellett működő alapítvány elnevezése, adó- és számlaszáma:

 • Kunszentmiklósi Református Gimnázium Iskolai Alapítványa
  (adószám: 18341577-1-03; számlaszám: 11732150-20004374)
 • Baksay Alapítvány
  (adószám: 18351040-1-03; számlaszám: 11732150-20026422)
 • Pro Bibliotecha Antiqua Baksayana Alapítvány
  (adószám: 19047953-1-03; számlaszám: 11732150-20006060)

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Kunszentmiklósi Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 3.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (76) /550-155

A fenntartó faxszáma(i):
+36 (76) /550-155

A fenntartó (elnökség) közérdekű E-mail címei:
lelkhiv@server.baksay-ref.sulinet.hu

Az intézmény (újra)alapításának éve:
1992

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
1679

A régi, illetve új intézmény rövid története:
Kunszentmiklós ősi kun település, a Fölső-Kiskunság központja. Az iskola alapítási dátuma 1679. 1766-tól vezetik az iskola anyakönyvét.
1814-ben a gimnázium hivatalosan is bekerült az országos középiskolák jegyzékébe. A helytartótanács 1854 nyarán gimnáziumunkat megszüntette. A végveszélyben Kunszent-miklós közössége nem hagyta cserben fölnevelő iskoláját. A képviselő-testület határozatában kimondja, hogy erre az iskolára szükség lesz a jövőben is, miként szükség volt rá „100 évek hosszú során…”, ezért vállalja a nyilvános algimnáziummá fejlesztés összes költségeit. Az elhatározást követően 1856. október 1-jén nyílt meg mint magán algimnázium, de két év múlva már újra megkapta a nyilvánossági jogot.
1866-ban került az egyház élére Baksay Sándor, új korszak kezdődött iskolánk életében is. 1903-ban vetődött föl először: főgimnáziummá kellene fejleszteni iskolánkat. A kunszentmiklósi református főgimnázium első érettségiző osztálya 1917-ben végzett.
1915-ben elhunyt Baksay Sándor, s vagyonából az 1918/19-es tanévben megnyílhatott a Baksay Sándor Konviktus.
1924-ben az Országos Közoktatásügyi Tanács iskolánk megszüntetését javasolta. Ekkor megint összefogott mindenki, akinek kedves volt ez az iskola, és megerősödve állt talpra az akkor már Kunszentmiklósi református reálgimnázium.
1926-ban vették föl Baksay Sándor nevét.
Az 1948-ban államosított iskola két évig viselte még Baksay nevét, majd az 1950/51-es tanévtől Damjanich János nevét vette föl. Megszűnt az iskola nyolcosztályos jellege. A gimnázium 1962-től 1972-ig növényvédő-gépész szakközépiskolaként is működött. 1989-ben újra fölvettük Baksay Sándor nevét.
Az 1990/91-es tanévtől kezdődően indult be újra – az országban harmadikként – a nyolc-osztályos tagozat.
1992. április 1-jétől az iskola újra Baksay Sándor Református Gimnázium, visszatérhetett alapítójához, a református egyházközséghez.
A 2000/2001-es tanévben indítottuk az általános iskola alsó és felső tagozatát. 2000 szeptemberétől a kunszentmiklósi református iskola átalakult közös igazgatású többcélú intézménnyé, jogutódaként a korábbi iskolának.
A intézmény új neve: Kunszentmiklósi Református Kollégium Baksay Sándor Gimnáziuma, Fördős Lajos Általános Iskolája és Vargha Tamás Diákotthona.
A diákotthon működése időközben megszűnt.

Az intézmény közoktatási feladatai:

 • 8 osztályos általános iskolai oktatás, 1-8 évfolyamokon
 • 8 osztályos gimnáziumi oktatás, 5–12 évfolyamokon
 • 4 osztályos gimnáziumi oktatás, 9–12 évfolyamokon

Osztályok/csoportok száma:
1-4. évfolyam: 4 osztály
5-8. évfolyam: 8 osztály
9-12. évfolyam: 8 osztály

Létszámadatok 2003. október 1-jén (feladatonkénti bontásban):

 • általános iskola: 218 fő
 • 8 osztályos gimnázium: 224 fő
 • 4 osztályos gimnázium: 114 fő

A felvehető tanuló/gyermek létszáma (feladatonként):
Összesen: 780 iskoláskorú és 40 felnőtt,
1-4. évfolyam: 120 fő,
5-8. évfolyam: 280 fő
9-12. évfolyam: 380 fő
felnőtt esti és levelező oktatás: 40 fő

Felvételi követelmény:
Az a tanuló vehető fel, aki szüleivel együtt, elfogadja a Pedagógiai Programunkban foglaltakat.
A tanulók felvételi beszélgetéseken vesznek részt, a lelkészi ajánlás előnyt jelent.
Figyelembe vesszük a tanuló által hozott eredményt.

Idegen nyelv tanítása:
Alsó tagozaton egy nyelv a 4. osztályban heti 3 órában;
Általános iskola 5-8. egy nyelv heti 3 órában;
8 osztályos gimnázium 5-6. osztály 1 élő idegen nyelv heti 3 óra és heti 2 óra latin;
7-8 osztály 2 idegen nyelv 3 illetve 2 órában;
9-12 két idegen nyelv 4 illetve 3 órában;
11-12 emelt szintű érettségi felkészítés (az igények függvényében)
Választható nyelvek: angol, francia, német, orosz, latin

Képzési, szervezési sajátosságok:
1-2 osztály iskolaotthon;
3-4 osztály napközi otthonos;
5-8 osztály általános iskola matematika-informatika-anyanyelv irányultság,
8 osztályos tagozat - tehetséggondozás

Pedagógiai hitvallás:
Tanulóinkat keresztyén és hazafias szellemben, korszerűen művelt, jellemes emberekké, az európai keresztyén értékek tisztelőjévé, a magyar haza hűséges polgáraivá, olyan emberekké formáljuk, akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani és közvetíteni.
Hirdetjük a jóságot, az igazságot, a szépséget és a felelősséget.
Református tanulóinkat egyházunk öntudatos, hű és áldozatos tagjává neveljük.

Nevezetes diák:

 • Bankós Károly (1821-1905) jogász, bíró (Petőfi barátja)
 • Virágh Gedeon (1825-1872 katonatiszt, 1848-as szabadságharcos
 • Fehér Géza (1890-1955 régész
 • Földváry László (1835-1921) egyháztörténész
 • Ila Bálint (1903-1975) történész, levéltáros
 • Illyés Bálint (1914-1999) 1937- 1979 angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, orosz nyelv, könyvtáros
 • Jóború Magda (1918-1982) tanár, művelődéspolitikus
 • Kákicsi Kis Géza (1891-1947) etnográfus
 • Mózes Albert (1931-1994) 1953-1988-ig testnevelő tanár
 • Földessy Ödön (1929-) sportoló, rendőrtiszt
 • Csányi György (1922-1978) atléta, rövidtávfutó, rendőrtiszt
 • Tálasi István (1910-1984) etnográfus
 • Thury József (1861-1906) nyelvész, turkológus
 • Varga Domokos (1922-2002) erdőmérnök, író
 • Varga Tamás (1919-1987) matematikus
 • Vargha Balázs (1921 –1996) irodalomtörténész

Nevezetes tanár:

 • Kelemen Gergely
 • Melczer Károly (1855-1894) német nyelv, természetrajz, latin nyelv és a természetrajzi gyűjtemény őre volt.
 • Szikszay Gusztáv (1838-1918) 1861-ben lett tanár. 1862 márc. 1-től tanít. A gim-náziumi nagykönyvtár felügyelője. Tanított tantárgyai: latin nyelv, görög nyelv, történelem, szépírás.
 • Illyés Bálint (1914-1999) 1937-től 1979-ig Tárgyai: angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, orosz nyelv, könyvtáros
 • Mózes Albert (1931-1994) 1953-1988-ig testnevelő tanár
 • Mészöly Gedeon (1880-1960) nyelvtudós, műfordító 1903-tól 1914-ig Tárgyai: magyar nyelv, latin nyelv, német nyelv, természetrajz, földrajz, számtan, szépírás, rajzoló mértan, szabadkézi rajz, gyorsírás (rendkívüli tárgy)
 • Antal Dénes (1886-1942) Magyar-latin szakos rendes tanár. 1915 óta tanár. 1923-tól a Kunszentmiklósi ref. gimnáziumban tanította a magyar nyelvet, a latin nyel-vet, a görögpótló irodalmat. A konviktus felügyelő tanára. Az internátus felü-gyelő tanára.
 • Égető Mihály (1916-1940) tanár. Tanította a földrajzot, a természetrajzot és a gyorsírást (az önként vállalkozóknak).
 • Gaudi Árpád 1921-től Tárgyai: mennyiségtan, természettan, fizika, torna, görög-pótló rajz, szabadkézi rajz (rendkívüli), ének, földrajz, természetrajz, mértan, honvédelmi ismeret, reálfizika
 • Keith Károly 1921-1936 rendes tanár, Tárgyai: magyar nyelv, német nyelv, görög pótló irodalom, rajzoló geometria, német társalgás (rendkívüli)
 • Kövendi Dénes (1894-1965) tanár, ókortudós 1924-től 1949-ig tanított Tárgyai: latin nyelv, görög nyelv, görög pótló irodalom, ének, filozófia, német nyelv, mennyiségtan, természettan, gyorsírás, bölcsészet, történelem
 • Varga Tamás (1919 –1987) matematikus, 1945/46-os tanévben tanít
 • Magony József (1879-1944) 1921-től 1937-ig tanított itt.

Testvérintézmények:
Realschule Blumberg - Németország