Majosházi Református Általános Iskola

2339 Majosháza, Kossuth u. 22.
Telefon: +36 (24) 486-341;
+36 (24) 476-028
+36 (24) 486-341

Az intézmény telephelyei (címe):
2339 Majosháza, Kossuth u. 24. 2339 Majosháza, Kossuth u. 9.

A fenntartó hivatalos (teljes) elnevezése:
Majosházi Református Egyházközség

A fenntartó székhelye:
2339 Majosháza, Kossuth u. 22.

A fenntartó telefonszáma(i):
+36 (24) /476-029

Az intézmény újraalapításának éve:
2000

A régi ill. új intézmény rövid története:
Az intézmény a Duna bal partján, Budapesttől 33 km-re Majosházán, a község központi fekvésű területén található. A települést már egy 1410. évi forrás is említi Májusháza néven. A török kiűzése után a Felvidékről települtek a falu területére református családok. Leszármazottaik ma is élnek a községben. Budapest déli agglomerációja a közelmúltban érte el a község területét. A tömegközlekedés lehetőségei korlátozottak, mivel a község ún. zsáktelepülés, vasútvonal nem érinti. Mindez nem kedvez az intézményekbe történő bejárásnak. A helyközi autóbusz-közlekedés a település közelében húzódó észak-déli irányú 51-es számú főközlekedési úton történik. Itt naponta több ezer személygépkocsi halad át az ingázókkal.
A község jelenlegi 1250 fős lakossága lassan gyarapszik, a külterületeket folyamatosan bel-területté nyilvánítva nő a lakóövezet területe is. A gyarapodó népesség még nem érezteti hatását az általános iskolában. Az intézmény a település egyetlen általános iskolája.
Elődjét 1912-ben ajánlotta fel a helyi egyházközség a magyar államnak, így az iskola épülete az ingatlanrendezés keretében nem kerülhetett vissza egyházi tulajdonba. A helyi önkormányzati általános iskola egyre alacsonyabb hatásfokkal, egyre kisebb lét-számmal működött. A református egyházközség nagy küzdelmek árán 2000-ben elindította iskoláját 11 tanulóval. Az iskolaalapítás felgyorsította az önkormányzati általános iskola megszűnésének folyamatát. 2001-ben ill. 2002-ben az egyházközség határozatlan időre, de minimum 25 esztendőre ingyenes használatba kapta az iskolai épületeket. A régi épületek felújítása után 2004-ben már az 5. évfolyamon kezdődhetett meg a tanítás. A tervek szerint 2006-tól a 7. évfolyamosok a 15 km-re található Halásztelki Református Általános Iskolában folytatják tanulmányaikat.

Az intézmény közoktatási feladatai:
alapfokú oktatás az általános iskola 1-6. évfolyamán

Osztályok/csoportok száma:
6 osztály

Létszámadatok 2003. október 1-jén feladatonkénti bontásban:
72

A felvehető tanulók létszáma feladatonként:
150 fő

Felvételi követelmény:
A Majosházi Református Általános Iskola beiskolázási területe kiterjed Majosháza, Áporka, Délegyháza és Dunavarsány településekre. Mint keresztyén elkötelezettségű intézmény, várja a keresztyén nevelési értékek mellett elkötelezett szülők gyermekeit.

Idegen nyelv tanítása:
angol

Képzési, szervezési sajátosságok:

  • Cél a tanulók bibliai keresztyén alapokon nyugvó szellemi, lelki és erkölcsi nevelése.
  • Stabil, állandó osztálykeretben, egységes NAT alapú tananyag és követelményrendszer tolmácsolása
  • Szilárd alapműveltség átadása. Az alapvető készségek, képességek, jártasságok kialakítása, fejlesztése
  • Alkalmassá tenni a tanulókat az önálló ismeretszerzésre
  • Feladat testileg, szellemileg, életmódjukat tekintve, egészséges ifjak nevelése
  • A tanulók sokoldalú, nyitott, érdeklődő, kreatív személyiséggé fejlesztése
  • Jó ízlésük, esztétikai érzékük és igényük kialakítása
  • Szűkebb és tágabb szülőföldjüket jól ismerő, magyarságukat vállaló más nemzetek, nemzetiségek iránt toleráns, azokat megbecsülő ifjak nevelése
  • A tanórákon történő művészeti nevelés hatékonyságát a napközi időkeretében kiegészítő képzési formákkal kívánatos erősíteni
  • Valamennyi évfolyamon kötelező hittanoktatás

Pedagógiai hitvallás:
A keresztyén nevelés célja az értékrend változásának az elősegítése. Az „új teremtés” azonban nem a nevelés eredménye, hanem Isten Igéje és a Szent Lélek által jön létre.
A keresztyén pedagógia feladata, hogy kísérje figyelemmel a különféle pedagógiai gondolkodásmódokat és az azokhoz kapcsolódó módszereket, de tartsa szilárdan saját keresztyén identitását. A viselkedésformáló pedagógiáktól átveszi a következetességet, az ösztönszabályozóktól a gyermek szükségleteire való odafigyelést, a humanistáktól az értő figyelmet. A következetességet azonban kiegészíti szeretettel, a szükségletek kielégítését erkölcsi iránymutatással, az értő figyelmet pedig a követelmények és a szükséges korlátok egyértelmű felállításával.

A diákönkormányzat szervezeti rendje:
Osztályonként 2-2 képviselő alkotja a Diákönkormányzatot, mely elnököt választ.